logo_interquality
| 9. prosince 2019 |
  Hledat
 add Six Sigma
       add Kontakt
   add Home page English

 

 add Six Sigma
       add Kontakt
   add Home page English

 

Top

Top

ČLÁNKY

Naše novinky - dvojjazyčné kurzy

Angličtina a ruština pro prezentování a vyjednávání

 

Mnoho firem má v dnešní době vyšší management ze zahraničí. To znamená, že automaticky se jazykem porad, prezentací a často i e-mailové komunikace stává angličtina. Nemusí se jednat jenom o velkou nadnárodní společnost, i když takových je na českém trhu hodně – stačí, aby například česká firma měla pobočku v Maďarsku nebo Polsku, v Nizozemsku nebo ve Skandinávii. Další variantou je česká pobočka zahraniční firmy – to je asi nejčastější varianta. To znamená, že pro úspěšné fungování v zaměstnání již nestačí pouze odborné znalosti a dovednosti, ale je zapotřebí umět své nápady, projekty a informace komunikovat v angličtině.

 

Manažeři nadnárodních společností jsou zvyklí prezentovat v angličtině, nicméně pro velkou část z nich to představuje značný stres a ve většině případů nejsou na to trénováni. Velmi často s tím zápasí i noví zaměstnanci, kteří nejsou zvyklí na prezentace v cizím jazyce (a často na prezentování vůbec). Adaptace na novém místě je sama o sobě dost stresující, a podobné úkoly je vystavují dodatečnému napětí.


Dalším obvyklým scénářem je, když se představitel české firmy připravuje na jednání s partnery v cizím jazyce. Country manažeři mají výhodu v tom, že v cizině tráví víc času a mají možnost si zvyknout na komunikaci v cizím jazyce (a také na partnery), ale pokud tam přijíždí nový člověk (např. kvůli důležitému jednání), má před sebou mnohem těžší úkol. Navíc na tom často závisí osud velkých mezinárodních projektů.


Přitom vystoupení v cizím jazyce nemá jenom negativa, často totiž náš proslov v cizí řeči je mnohem jasnější a stručnější, propracovanější a lépe připravený než v mateřštině. Donutí nás to věnovat víc času a úsilí jeho přípravě. Pokud toho využijeme, můžeme značně zesílit efekt prezentace nebo vystoupení.


Jednání v cizím jazyce je poměrně složitý proces, pokud nejste na to připravení. Vždycky by to chtělo „nácvik“ předem, ale jak to udělat?


Po několika úspěšných pokusech připravit firemní kurz na míru jsme se rozhodli udělat další krok v tomto směru a připravit standardní kurz s různými jazyky. Kromě angličtiny jsme zvolili ruštinu, jeden z nejrozšířenějších v business sféře a jeden z nejperspektivnějších pro nové obchodní kontakty s východní Evropou.


Kurzy jsme koncipovali tak, abychom účastníkům dali možnost procvičit nejobtížnější situace v cizím jazyce pod supervizí lektorky – nositelky jazyka, a zároveň dostat doporučení a zpětnou vazbu od lektora – specialisty v oboru.


Připravili jsme dvě oblasti, které mohou být pro posluchače nejužitečnější, a to Prezentační dovednosti a Vyjednávání (Negociace). Právě na těchto kurzech nejčastěji zaznívaly požadavky na nácvik v cizí řeči, nejednou jsme školili celý kurz v angličtině, a nejednou jsme se setkali i s požadavkem na ruštinu.


Naše nové kurzy povede dvojice lektorů, jeden z nich je rodilý mluvčí a druhý – expert na vyjednávání nebo prezentace. Vladimír Nálevka představí svoje oblíbené téma – negociaci, a Andrea Arciuolo zajistí jazykovou supervizi (angličtina), stejně jako i pro kurz prezentačních dovedností, který povede Darja Ždanová. Jako rodilá mluvčí bude rovněž zajišťovat jazykovou podporu pro kurzy s ruštinou, kde metodickou část povede Vladimír Nálevka.


Pod vedením lektorů si účastníci vyzkouší nejobtížnější části jednání v cizím jazyce, dostanou tipy a doporučení pro použití slovních spojení a frází, případně idiomů, a hlavně procvičí reakci na dotazy nebo na různé „manévry“ protistrany.


Jak potvrzují účastníci našich kurzů a lektoři-jazykovědci, nejobtížnější na tom je samozřejmě reagování na dotazy, připomínky, námitky a návrhy partnerů. Text prezentace firmy nebo produktu se dá naučit, navíc nemusí být dlouhý, ale odpovědi na dotazy, často zákeřné, reakce na námitky, protinávrhy a další repliky vyžadují mnohdy improvizaci. Dokážeme s větším nebo menším úspěchem improvizovat ve svém rodném jazyce, ale improvizace v cizím jazyce nevypadá (a často ani nezní) tak přirozeně a upřímně. Navíc na nás číhají různá nebezpečí, jako například nedorozumění, použití výrazů v nesprávném kontextu, chyby ve volbě výrazů a další lingvistické chytáky. Poradíme vám, jak se jim v maximální možné míře vyhnout a spolu vypracujeme fráze, které budou vhodné pro různé situace během jednání.


Kombinace teoretické části výuky v češtině a praxe v angličtině nebo v ruštině zajišťuje účastníkům možnost probrat jejich vlastní situace a otázky, dostat konzultace a vyzkoušet modelové situace – prostor pro nácvik v druhém jazyce. Podklady pro situační trénink se sbírají z praxe účastníků, abychom maximálně přiblížili témata cvičení jejich aktuálním potřebám.


Pozitivní zpětné vazby a nápady na další rozvoj modelu těchto školení nás ujistili, že jsme na správné cestě. Chystáme se na tom dále pracovat a nabídnout tyto kurzy i širší veřejnosti ve formě openkurzů. Sledujte informace na našem webu!
 

Print Bookmark and Share

Return

media

 

media

 

Zaregistrovat se | Přihlásit se