Člověk a čas

Author: Ivona Šindelková | Posted: 9.8.2012 | Views: 6310
Recenze k odborné literatuře

Název: Člověk a čas; Time management IV. generace
Autor: Petr Pacovský
Vydal: Grada Publishing
Rok vydání: Praha 2006
Recenzent: Mgr. Darja Ždanová

Název: Člověk a čas; Time management IV. generace
Autor: Petr Pacovský
Vydal: Grada Publishing
Rok vydání: Praha 2006
Recenzent: Mgr.Darja Ždanová

 

Toto je první mnou přečtená kniha s titulem, ve kterém se objevuje slovo „time management“ pojednávající nejen o tom, do jakých rámců a tabulek se má člověk „rozepsat“, ale o tom, jak se také může a má cítit.
Petr Pacovský se více než otázkami „Co, kdy a jak dělat“ zabývá otázkou „jak se má člověk cítit, aby se mu dobře žilo a pracovalo“. Jeho přístup k time managementu je spíše „life organization“ – tj. komplexnější a lidštější přístup k životu – s cílem nejen vyvážit pracovní a mimopracovní aktivity, ale zorganizovat to tak, abychom věděli, proč je to pro nás dobré. 
V prvních kapitolách popisuje jednu po druhé generace time managementu a dospívá k závěru, že ta třetí, nehledě na to že se zabývá všemi segmenty – co, kdy a jak dělat, zohledňuje týmovou práci a další okolnosti a nároky moderní doby – nehledě na to, že je tak dobře propracovaná, je naprosto nelidská. Tuto (z mého pohledu zásadní chybu) autor úspěšně napravil ve své práci.
V první části knihy se autor věnuje tomu, abychom pochopili, jak vlastně fungujeme – vysvětluje principy fungování různých mechanizmů, jako například emoce, mysl, Jungovu trojici Vědomí – podvědomí – nevědomí.
Sebereflexe a „žít nyní“, práce s pověrami a dalšími názory a stereotypy, které nás brzdí v růstu a rozvoji. Smířit se se sebou samým – ještě jedna cesta k lepší organizaci času našeho života.
Škodlivé názory a předsudky – v úvodu do problematiky autor rozebírá populární názory (nebo spíše výmluvy), které nás klasicky napadnou, když přestáváme zvládat a přemýšlíme, co s tím – ale zároveň se nám do skutečných změn nechce. EQ (emoční inteligence) je tím novým prvkem, který má za úkol vrátit lidskost do vztahu člověka s časem.
Principy, kterými by se měly řídit naše kroky, které bychom mohli chtít v rámci zlepšování organizace svého času (a života) podniknout:
Člověk je víc než čas – spokojenost a růst toho, kdo produkuje výsledky, jsou nejméně stejně důležité jako výsledky samotné.
Cesta je víc než cíl – kvalita dneška je důležitější než sebejasnější obrys cíle v budoucnosti.
Zevnitř je víc než venku – změna úhlu pohledu na určité situace a zavádění nových návyků je daleko víc než povrchní učení či „nařízený“ kariérový růst.
Pomalu je víc než rychle – změny na úrovni osobnosti zpravidla potřebují čas a spíše jemný trvalý tlak než náhlá krátkodobá zemětřesení.
Celek je víc než část – místo náporu v jedné životní roli je třeba udržovat rovnováhu ve všech důležitých oblastech.
Petr Pacovský využívá i již známých technik organizace času, sestavování strategií apod. – například, pracuje velmi často s myšlenkovými (mentálními) mapami  Tony Buzana, s Paretovým pravidlem (80x20 a 4 kvadranty důležitosti a naléhavosti) a dalšími.
Na závěr se autor věnuje i technickým pomůckám – a to nejen stručnému popisu existujících softwarů, které souvisí s plánováním, rozhodováním a prioritizací, ale i nejefektivnějším kombinacím různých pomůcek (ať už elektronického nebo jiného charakteru), které by nám mohly zajistit bezproblémové fungování.
Tato kniha mě nejvíce potěšila tím, že člověk a jeho životní  ( a nejenom pracovní ) cíle jsou pro autora na prvním místě. Petr Pacovský se věnuje otázce zdravé rovnováhy práce a relaxace, a umění si stanovit životní cíl, a jemu pak přizpůsobit cíle pracovní a mimopracovní. Začíná podrobnou sondou nás samotných – jací jsme, jak fungujeme, čeho chceme dosáhnout, dále z toho vyplynou naše vlastní motivační mechanizmy a možnosti zefektivnění našich pracovních procesů, a až na závěr se zabývá metodami organizace času, jak je známe ze 3. generace time managementu. 
Ani na chvíli však nezapomíná na to, že naším cílem je být v rovnováze a vědět, kam jdeme a proč, a ne nutně splnit všechno, co jsme si napsali do diáře.

 

 


OPPA Evropský sociální fond
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

 

Kniha byla zakoupena z prostředků projektu Zlepšení systému vzdělávání a zvyšování odborné úrovně zaměstnanců Interquality, reg.č. CZ.2.17/1.1.00/33102