The Definitive Handbook of Business Continuity Management

Author: Ivona Šindelková | Posted: 9.8.2012 | Views: 6554
Recenze k odborné literatuře

Název: The Definitive Handbook of Business Continuity Management
Edited by Andrew Hiles, FBCI
Autor: Edited by Andrew Hiles
Vydal: John Wiley &Sons
Rok vydání: 2011, Third edition
Recenzent: Ing. Miroslav Kohl

Název: The Definitive Handbook of Business Continuity Management
Edited by Andrew Hiles, FBCI
Autor: Edited by Andrew Hiles
Vydal: John Wiley &Sons
Rok vydání: 2011, Third edition
Recenzent: Ing. Miroslav Kohl

 

ISBN 978-0-470-67014-9

Kniha vychází již ve svém třetím vydání a je souborem příspěvků téměř 40 autorů. Když v roce 1999 vyšlo první vydání, rovněž jako kolektivní dílo několika autorů, zdálo se téma BCM+ jako něco esoterického a především vhodného pro velké firmy, které potřebují systémově obnovit svoji činnost přerušenou obvykle výpadkem informačního systému. Od té doby, a to zejména s ohledem na krizi ve finančním sektoru, která měla globální charakter a zdaleka nezasáhla jen finančnictví, začaly úvahy o plné obnově činností organizace nabývat úplně nového rozměru. To se týká prakticky veškerého druhu podnikání, bez ohledu na velikost firmy i důvodů přerušení/útlumu jejích činností.
Kniha je rozdělena do dvou velkých témat. Prvé se týká strategie BCM, činností za kterou je odpovědný management. Druhá část obsahuje metodologii „jak co udělat“ a plánováním kontinuity podnikání. Cenné pro ty, kteří uvažují o aplikaci britského standardu BS 25999 do praxe, je respektování stejné terminologie i logické řazení jednotlivých témat, které umožňuje využít knihu jako „výkladovou část“ normy.  
Důležitou součástí knihy jsou rovněž přílohy, které tvoří téměř polovinu všech stran. Cenné jsou zejména případové studie, ve kterých jsou popisovány důsledky řady katastrof, vyvolaných nejrůznějšími příčinami, od povodní, zemětřesení až např. po teroristické útoky.  
Kniha možná „trpí“ různými styly, které jsou poplatné každému z autorů. To je ale zároveň možné považovat za přednost, neboť ukazuje BCM z různých pohledů. Netvrdí se tu, že pro zavedení BCM do praxe existuje jeden jediný správný způsob, ale ukazuje spíše různé způsoby, jak se věci dají dělat.
V současné době se BCM velmi rychle rozvíjí, stává se důležitým předmětem manažerského vzdělávání a zde recenzovaná kniha je často i doporučovanou a používanou učebnicí.

+BCM - Business Continuity Management, v českém překladu Management kontinuity činností organizace, viz. norma ČSN BS 25999-1
 

 


OPPA Evropský sociální fond
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

 

Kniha byla zakoupena z prostředků projektu Zlepšení systému vzdělávání a zvyšování odborné úrovně zaměstnanců Interquality, reg.č. CZ.2.17/1.1.00/33102