Mikromimika ve službách porozumění

Author: Ivona Šindelková | Posted: 29.1.2013 | Views: 5982
Ohlédnutí za tréninkem v Miláně

Konzultantka a lektorka Interquality Darja Ždanová úspěšně zakončila školení u italské společnosti I&G Management v Miláně, certifikované PEI, kterou založil a řídí jeden z nejuznávanějších odborníků v oblasti emocí a jejích projevů – Paul Ekman. Je také specialistou v oblasti rozpoznávání lži na základě analýzy verbálních a neverbálních složek sdělení.
 

Jeho výzkumy mimiky a řeči těla začaly v roce 1954, a v polovině šedesátých let se Paul Ekman soustředil na emoce a jejich mimické vyjádření, rozjel několik cross-kulturních výzkumů mimiky a gest. V doplnění ke svému základnímu výzkumu emocí studoval také klamání a lež. 
Co o tom říká Darja Ždanová:
„Byl to první běh školení, probíhalo v angličtině a byla jsem jedinou cizinkou ve skupině. Nehledě na to, že jak 3 školitelé, tak i ostatní účastníci byli Italové, mluvilo se výhradně anglicky až na pár okamžiků, kdy jsme společně hledali nejlepší výraz pro nějaký pojem nebo popis prožitku.  
Naše skupinka byla velice nesourodá, jak oborově tak povahově. A také naše schopnosti rozpoznávat emoce druhých na vstupu se hodně různily, někteří z nás to dokázali i bez přípravy. Ale komplexní znalost předmětu, pochopení „anatomie“ emocí a toho, jak fungují, nám všem chybělo. V průběhu školení jsme si doplňovali mezery ve vzdělání, a propojovali to, co jsme už znali s novými informacemi, nebo dívali se na to z nového úhlu pohledu. Zajímavé byly i praktické zkušenosti nás všech, jak účastníků, tak i trenérů.  
I mezi Italy bylo znát, jak odlišně lidé z různých konců země mohou vnímat projevy chování a vysílané signály. Nicméně, emoce a její projevy fungují napříč kulturami, rasami a národy naprosto stejně...
Tréninky, školení a koučování jsou mojí profesí již 8 let, a samozřejmě řadu technik a metod pro rozpoznávání nálady a interpretace neverbálních signálů jsem již ovládala, ale komplikovanost této oblasti spočívá v tom, že veškeré signály jsou velmi těsně vázané na kontext, konkrétní situaci a podmínky, ve kterých se ocitneme. Interpretace proto není jednoduchá a ani nemůže být jednoznačná, i kdybychom chtěli tvrdit, že každou emoci doprovází určitá „grimasa“. Proto mě velmi uklidnil přístup autora metodiky Paula Ekmana a našich trenérů – „vždy hledejte další možná vysvětlení“, dokonce i v situaci, když jste si stoprocentně jistí, že máte pravdu. Toto bylo i moje heslo při interpretaci neverbálních signálů.
Celkový přístup trenérů se mi zdál velmi podobný tomu našemu – stejně vstřícný, ve správnou chvíli osobní, a zároveň velmi profesionální a taktní. Jejích sebeironie v určitých chvílích pomáhala odbourat pocit, že to nikdy nedokážeme. A vytrvalost a trpělivost u cvičení nás nenechaly propadnout zoufalství a zkoušet to dál... až ke zdárnému konci!
Hlavním přínosem pro naši klientelu budou bezpochyby poznatky, které dokážeme uplatnit jak v koučování a poradenství, které nám umožní dostat se na novou úroveň práce s lidmi. Mnohem hlubší porozumění, empatie a schopnosti rozpoznat, vcítit se a nakonec i usměrňovat emoce podpoří a rozvine takové kurzy jako Komunikace, Asertivita, Řešení konfliktů a Zvládání stresu. Nové poznatky jistě obohatí i tréninky Vyjednávání a Prodejní dovednosti.
Hlavní oblast použití Emocional Skills and Competencies – prohloubení empatie a lepší porozumění – je v dokonalé shodě s naší firemní strategií v komunikaci – dosáhnout co nejlepšího vzájemného porozumění“.

 

 

 

OPPA Evropský sociální fond
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

 

 

 

Článek byl zveřejněn na www.managementnews.cz.