logo_interquality
| 9. prosince 2019 |
  Hledat
 add Six Sigma
       add Kontakt
   add Home page English

 

 add Six Sigma
       add Kontakt
   add Home page English

 

Top

Top

INTERNÍ KURZY>Rozvoj obchodních dovedností

ROZVOJ OBCHODNÍCH DOVEDNOSTÍ

 

Negociace – umění vyjednávat pro pracovníky prodeje

I zkušení obchodníci odcházejí občas od jednacího stolu s výsledky, jež by mohly být lepší. Intuitivní přístup k vyjednávání může způsobit různě velké, ale rozhodně zbytečné ztráty pro Vaši společnost. Na tomto kurzu se naučíte, jak se připravit na důležitá obchodní vyjednávání, jaký postup dodržovat u jednacího stolu a co dělat, když Vás zákazník „přitlačí ke zdi“. Dokážete při jednání hodnotu nejen vytvářet, ale i nárokovat. Budete dosahovat nejen lepších dohod, ale budete také připraveni lépe budovat a kultivovat vztahy s Vašimi zákazníky. Jde o trénink plný simulací a cvičení, zaměřený na praktickou aplikaci negociačních dovedností, osvědčených nástrojů a účinných technik.

 

Negociace – umění vyjednávat pro pracovníky nákupu

Pracovníci nákupu jsou vystaveni dvojímu tlaku: na jedné straně tlaku nadřízených na dosahování optimálních podmínek nákupu, na druhé straně argumentům prodejců, mnohdy dobře trénovaných odborníků v oblasti mezilidské komunikace, přesvědčování a vyjednávání. Na kurzu získáte soubor praktických technik a nástrojů, jež zvýší Vaši jistotu a úspěšnost při vyjednávání s dodavateli. Všechny tyto techniky si budete moci procvičit hraním rolí na vybraných vyjednávacích situacích.

verejny_kurz

 

Prodejní dovednosti

V dnešním konkurenčním prostředí se obchodní zástupce těžko prosadí bez dokonalých znalostí a pečlivé přípravy. Konkurence vyvíjí stále nové produkty a služby a zákazníci jsou mnohem zkušenější a zvykli si vybírat. Vy potřebujete, aby si vybrali právě Vás!
V tomto kurzu se dovíte, jak být úspěšní ve všech fázích prodejního procesu, osvojíte si pravidla efektivní komunikace se zákazníkem a získáte nástroje pro vytváření a maximalizaci Vašich obchodních příležitostí. Kurz Vám poskytne nástroje pro vytváření a maximalizaci obchodních příležitostí, vybaví Vás moderními a účinnými technikami konzultativního prodeje a vyzbrojí Vás pro boj s konkurencí na poli prodeje. Během celého kurzu budete získané vědomosti procvičovat formou hraní rolí a simulacemi nejrůznějších prodejních situací.

 

Prodejní dovednosti +

Jste zkušený obchodní zástupce a víte, že se při obchodním jednání můžete setkat s různými situacemi, které by mohly vést ke ztrátě obchodu, pokud byste na ně nebyl předem připraven. V tomto kurzu si prohloubíte své znalosti a dovednosti v oblasti řízení komunikačních transakcí při jednání se zákazníkem. Osvojíte si soubor nástrojů pro prevenci a zvládání obtížných situací, které mohou během prodejního procesu nastat. Na kurzu si všechny techniky budete mít možnost nacvičit, a tím zvýšit svoji připravenost na jednání například s „obtížnými“ klienty nebo top manažery v rámci výročních jednání.

 

 

NOVINKA

Nabídka retailových kurzů a školení pro banky.

Přehled kurzů ke stažení- PDF.

 

Přesvědčivá obchodní prezentace

V dnešní době se stává, že pokud chcete prodat Váš produkt či službu, nestačí přesvědčit na straně zákazníka jenom jednoho člověka. Zákazníci mohou být členy aliance, kde má každý subjekt svoje slovo při rozhodování nebo o nákupu produktu či služby rozhoduje ve společnosti více oddělení. Poté nezbývá než Váš produkt či službu prezentovat této nákupní komisi. Zde můžete ztratit cenné body nebo naopak definitivně získat zákazníka na svoji stranu, a zvýšit tak pravděpodobnost prodeje. Po absolvování tohoto kurzu, který kombinuje teorii efektivní prezentace s okamžitým nácvikem před publikem, budou mít Vaše obchodní prezentace ještě větší prodejní náboj, budou mít správnou strukturu a Vy budete před publikem vystupovat sebevědomě a profesionálně.

 

Trenér prodejních dovedností

Statistiky American Society for Training and Development ukazují, že pracovníci prodeje jsou z pohledu školení jednou z nejvíce exponovaných skupin. Pokud před Vámi stojí úkol vyškolit úspěšné prodejce, bude pro Vás výzvou zvládnutí celého komplexu technik a nástrojů pro řízení tréninkových procesů, motivování prodejců, řízení skupinové dynamiky v týmu, efektivní moderování diskuze, facilitace výměny zkušeností účastníků či zvládání problémových účastníků. Kurz „Trenér prodejních dovedností“ je odpovědí na tuto výzvu a Vy si se skupinou „prodejců“ z řad účastníků kurzu budete moci veškeré techniky vyzkoušet a zdokonalit.

 

Asertivita pro pracovníky prodeje

Na tomto kurzu se naučíte důležité asertivní dovednosti potřebné pro zvládání situací souvisejících s jednáním s Vašimi zákazníky. Dozvíte se, co je to asertivita a jak s ní pracovat. Po absolvování kurzu se dokážete lépe prosadit, aniž by to bylo na úkor někoho jiného. Také získáte větší sebejistotu při komunikaci s okolím. Kurz je věnován jednak nácviku konkrétních vybraných asertivních technik (např. zvládání kritiky a agrese, prosazování oprávněných požadavků, apod.), jednak řešení komunikačních situací, které na kurz přinesou účastníci ze své praxe. Velká část kurzu probíhá formou hraní rolí.

ROZVOJ OBCHODNÍCH DOVEDNOSTÍ

 

Negociace – umění vyjednávat pro pracovníky prodeje

I zkušení obchodníci odcházejí občas od jednacího stolu s výsledky, jež by mohly být lepší. Intuitivní přístup k vyjednávání může způsobit různě velké, ale rozhodně zbytečné ztráty pro Vaši společnost. Na tomto kurzu se naučíte, jak se připravit na důležitá obchodní vyjednávání, jaký postup dodržovat u jednacího stolu a co dělat, když Vás zákazník „přitlačí ke zdi“. Dokážete při jednání hodnotu nejen vytvářet, ale i nárokovat. Budete dosahovat nejen lepších dohod, ale budete také připraveni lépe budovat a kultivovat vztahy s Vašimi zákazníky. Jde o trénink plný simulací a cvičení, zaměřený na praktickou aplikaci negociačních dovedností, osvědčených nástrojů a účinných technik.

 

Negociace – umění vyjednávat pro pracovníky nákupu

Pracovníci nákupu jsou vystaveni dvojímu tlaku: na jedné straně tlaku nadřízených na dosahování optimálních podmínek nákupu, na druhé straně argumentům prodejců, mnohdy dobře trénovaných odborníků v oblasti mezilidské komunikace, přesvědčování a vyjednávání. Na kurzu získáte soubor praktických technik a nástrojů, jež zvýší Vaši jistotu a úspěšnost při vyjednávání s dodavateli. Všechny tyto techniky si budete moci procvičit hraním rolí na vybraných vyjednávacích situacích.

verejny_kurz

 

Prodejní dovednosti

V dnešním konkurenčním prostředí se obchodní zástupce těžko prosadí bez dokonalých znalostí a pečlivé přípravy. Konkurence vyvíjí stále nové produkty a služby a zákazníci jsou mnohem zkušenější a zvykli si vybírat. Vy potřebujete, aby si vybrali právě Vás!
V tomto kurzu se dovíte, jak být úspěšní ve všech fázích prodejního procesu, osvojíte si pravidla efektivní komunikace se zákazníkem a získáte nástroje pro vytváření a maximalizaci Vašich obchodních příležitostí. Kurz Vám poskytne nástroje pro vytváření a maximalizaci obchodních příležitostí, vybaví Vás moderními a účinnými technikami konzultativního prodeje a vyzbrojí Vás pro boj s konkurencí na poli prodeje. Během celého kurzu budete získané vědomosti procvičovat formou hraní rolí a simulacemi nejrůznějších prodejních situací.

 

Prodejní dovednosti +

Jste zkušený obchodní zástupce a víte, že se při obchodním jednání můžete setkat s různými situacemi, které by mohly vést ke ztrátě obchodu, pokud byste na ně nebyl předem připraven. V tomto kurzu si prohloubíte své znalosti a dovednosti v oblasti řízení komunikačních transakcí při jednání se zákazníkem. Osvojíte si soubor nástrojů pro prevenci a zvládání obtížných situací, které mohou během prodejního procesu nastat. Na kurzu si všechny techniky budete mít možnost nacvičit, a tím zvýšit svoji připravenost na jednání například s „obtížnými“ klienty nebo top manažery v rámci výročních jednání.

 

 

NOVINKA

Nabídka retailových kurzů a školení pro banky.

Přehled kurzů ke stažení- PDF.

 

Přesvědčivá obchodní prezentace

V dnešní době se stává, že pokud chcete prodat Váš produkt či službu, nestačí přesvědčit na straně zákazníka jenom jednoho člověka. Zákazníci mohou být členy aliance, kde má každý subjekt svoje slovo při rozhodování nebo o nákupu produktu či služby rozhoduje ve společnosti více oddělení. Poté nezbývá než Váš produkt či službu prezentovat této nákupní komisi. Zde můžete ztratit cenné body nebo naopak definitivně získat zákazníka na svoji stranu, a zvýšit tak pravděpodobnost prodeje. Po absolvování tohoto kurzu, který kombinuje teorii efektivní prezentace s okamžitým nácvikem před publikem, budou mít Vaše obchodní prezentace ještě větší prodejní náboj, budou mít správnou strukturu a Vy budete před publikem vystupovat sebevědomě a profesionálně.

 

Trenér prodejních dovedností

Statistiky American Society for Training and Development ukazují, že pracovníci prodeje jsou z pohledu školení jednou z nejvíce exponovaných skupin. Pokud před Vámi stojí úkol vyškolit úspěšné prodejce, bude pro Vás výzvou zvládnutí celého komplexu technik a nástrojů pro řízení tréninkových procesů, motivování prodejců, řízení skupinové dynamiky v týmu, efektivní moderování diskuze, facilitace výměny zkušeností účastníků či zvládání problémových účastníků. Kurz „Trenér prodejních dovedností“ je odpovědí na tuto výzvu a Vy si se skupinou „prodejců“ z řad účastníků kurzu budete moci veškeré techniky vyzkoušet a zdokonalit.

 

Asertivita pro pracovníky prodeje

Na tomto kurzu se naučíte důležité asertivní dovednosti potřebné pro zvládání situací souvisejících s jednáním s Vašimi zákazníky. Dozvíte se, co je to asertivita a jak s ní pracovat. Po absolvování kurzu se dokážete lépe prosadit, aniž by to bylo na úkor někoho jiného. Také získáte větší sebejistotu při komunikaci s okolím. Kurz je věnován jednak nácviku konkrétních vybraných asertivních technik (např. zvládání kritiky a agrese, prosazování oprávněných požadavků, apod.), jednak řešení komunikačních situací, které na kurz přinesou účastníci ze své praxe. Velká část kurzu probíhá formou hraní rolí.

media

 

media

 

Školení na míru

ROZVOJ MANAŽERSKÝCH DOVEDNOSTÍ
ROZVOJ OBCHODNÍCH DOVEDNOSTÍ
PROCESY A KVALITA
   

 

 

 

Školení na míru

ROZVOJ MANAŽERSKÝCH DOVEDNOSTÍ
ROZVOJ OBCHODNÍCH DOVEDNOSTÍ
PROCESY A KVALITA
   

 

 

 

Zaregistrovat se | Přihlásit se