logo_interquality
| 19. září 2019 |
  Hledat
O NÁS>PROJEKT OPPA
  

360º zpětná vazba (Multifeedback IQ)

Multifeedback IQ je založen na dotazníkové metodě, kdy příslušný hodnocený dostává informace o tom, jak si vede, od těch, s nimiž pracuje a pro které pracuje. To znamená, že do zpětně vazebního procesu jsou zapojeni přímí podřízení, příslušný nadřízený, ale i další interní zákazníci (kolegové) ve společnosti a externí zákazníci, případně externí spolupracovníci.

Dotazník obsahuje vybrané charakteristické dimenze chování, přičemž každou dimenzi vyjadřuje několik položek. Každá položka je nejdříve obecně popsána a pak jsou popsány i její krajní body na desetibodové stupnici, pomocí které je každá položka měřena. Popisy krajních bodů jsou deskripce konkrétního chování, které může působit rušivě nebo může vyvolávat spokojenost ostatních. U každé položky je měřen současný stav a optimální (žádoucí) stav.

Dotazník je sestavován ve spolupráci s objednatelem, což má obrovskou výhodu v tom, že může být „šitý na míru“ pro příslušnou organizaci, a tím se maximalizují potenciální praktické užitky pro klienty. Při sestavování dotazníku je možné vycházet z předem připravené a ověřené sady dimenzí, případně je možné na přání klienta vyvinout další požadované dimenze.

Výsledky vícenásobné zpětné vazby od všech zúčastněných osob jsou převedeny do přehledných radarových grafů podle jednotlivých dimenzí chování, případně do celkového, shrnujícího grafu, který dává celkový přehled o stavu všech položek. Součástí vyhodnocení je tzv. index shody. Tento index ošetřuje možné zkreslení výsledků při práci s průměrnými hodnotami.

Dotazník lze administrovat přímo ve firmě formou „tužka – papír“, nebo je možné administrovat dotazník přes webové rozhraní Interquality.

Print Bookmark and Share

Return
Zaregistrovat se | Přihlásit se