logo_interquality
| 19. září 2019 |
  Hledat
O NÁS>PROJEKT OPPA
  

Měření firemní kultury

Měření je založeno na dotazníku, který zjišťuje zastoupení čtyř základních orientací ve firemní kultuře, a to orientace na moc, na role, na výkon a na podporu a spolupráci. Ke zjištění uvedených orientací jsou zkoumány otázky jako: „Jací lidé jsou ve firmě úspěšní?“, „Podle jakých pravidel zachází firma se zaměstnanci?“, „Jaké metody rozhodování jsou v organizaci preferovány?“, „Co zaměstnanci očekávají od nadřízených?“, „Co se toleruje?“, „Jaké jsou základní charakteristiky vnitřní komunikace ve firmě?“, a další. Dotazník zkoumá tak aktuální skutečnost, jakož i představy optimálního stavu.

Dotazník umožňuje různé analýzy, jako např.: popis celkového stavu firemní kultury v příslušné organizaci jako celku, srovnání mezi populací všech manažerů a zaměstnanců příslušné organizace, stav firemní kultury v rámci jednotlivých organizačních celků příslušné organizace, rozdíly mezi nimi a srovnání příslušných manažerů s jejich podřízenými, případně další srovnání dle požadavek objednavatele.

Dotazník lze administrovat přímo ve firmě formou „tužka – papír“, nebo je možné administrovat dotazník přes webové rozhraní Interquality.

Print Bookmark and Share

Return
Zaregistrovat se | Přihlásit se