logo_interquality
| 19. září 2019 |
  Hledat
O NÁS>PROJEKT OPPA
  

Diagnostické nástroje (identifikace potřeb rozvoje)

Měření je založeno na dotazníku. Dotazník postihuje deset charakteristických dimenzí procesu fungování pracovních skupin (týmů): jak funguje rozhodování a řešení pracovních problémů, jak jsou na tom členové skupiny/týmu se zodpovědností, jak se řeší konflikty a problémy v mezilidských vztazích, jak jsou lidé spokojeni s uznáním a odměnou, jaká je ve skupině/týmu důvěra, vzájemná podpora a spolupráce, jaká je požadovaná výkonnost, jak probíhá komunikace, jaká je organizovanost pracovní skupiny/týmu, jak je skupina/tým veden(a) a jaké jsou vztahy k ostatním pracovním skupinám/týmům, se kterými pracovní skupina/tým bezprostředně spolupracuje. Součástí dotazníku je doplněk, ve kterém respondenti označují ty dimenze, ve kterých by se měly pracovní skupiny nejvíce změnit, jestliže chtějí být efektivnější, navrhují funkční změny vedoucí ke zvýšení efektivnosti pracovních skupin, určují překážky, které by mohly stát v cestě zvýšení efektivnosti a vyjadřují své další názory, návrhy atd., které nebyly zahrnuty do dotazníku.

Dotazník lze administrovat přímo ve firmě formou „tužka – papír“, nebo je možné administrovat dotazník přes webové rozhraní Interquality.

 

Print Bookmark and Share

Return
Zaregistrovat se | Přihlásit se