logo_interquality
| 19. září 2019 |
  Hledat
O NÁS>PROJEKT OPPA
  

Aby vše klapalo

David Allen „Aby vše klapalo“ (Make it all work) – rozvinutí a prohloubení myšlenek z knihy Mít vše hotovo (Getting things done).

ISBN 978-80-87270-00-4

 

Kniha je další příručkou na téma efektivní organizace času. Metoda GTD (Getting things done) se pokouší vyřešit jeden z hlavních nedostatků předchozích přístupů, doporučení a metod, které již byly předložené publiku – složitost systému a to, že se nehodí pro každého, ale jen pro lidi s podobnou povahou a pro ty, komu tento systém vyloženě „sedne“. Ve své knize autor popisuje GTD takto:

Podstatou metody GTD je:

Metoda, jak krok za krokem dosáhnout uvolněného a produktivního stavu, tj. stavu, když nic nenarušuje soustředění a člověk se může maximálně věnovat jedné činnosti. Zahrnuje to:

-         Zaznamenávání všeho, co upoutá pozornost

-         Určení cílů a konkrétních dalších kroků u věcí, které vyžadují nějakou akci

-         Co nejefektivnější uspořádání připomínek a informací do příslušných kategorií podle toho, jak a kdy je budete potřebovat

-         Dohled nad aktuálními záležitostmi a adekvátně časté přezkoumávání 6 horizontů vašich závazků (smysl, vize, cíle, oblasti zaměření, projekty a akce)

Autor zdůrazňuje u své metody jednoduchost, flexibilitu a bezprostřednost.

Základem metody GTD jsou tři modely, jejích kompilace a sladění:

-         Ovládnutí pracovního postupu (v 5 fázích),

-         Přirozené plánování (kromě známého hesla o nastavování priorit)

-         Horizonty soustředění (6 horizontů neboli úrovní)

Myšlenkou přirozeného plánování se autor pokouší předejít tomu, že lidé kreativnější, slabší nebo prostě jiné povahy se nedokážou s touto metodou ztotožnit natolik, aby ji vzali za svou. Právě to, že člověk necítí spřízněnost a souznění s nabízeným postupem brání zavedení a úspěšnému využívání jakéhokoli systémového nástroje nebo metody. Dalším přínosem může být například absence šoku a odmítavé reakce na změnu, protože v otázce organizace času jde mimo jiné také o zásah do soukromí. 

Základem modelu je tedy schopnost soustředění. Jak se tyto modely navzájem propojují?

Dvě základní přísady nutné k tomu, aby vše fungovalo:

-         Kontrola

-         Perspektiva

Kontrola – to znamená určité vyčištění mysli, tzv. „mysl jako voda“, pojem z karate, který znamená stav jasného vědomí a otevřeností.

Perspektiva – to je způsob, jakým člověk nahlíží na svůj život a práci. „Máte-li správnou perspektivu, ani v těch největších nesnázích neztratíte kontrolu“, píše autor.

 

 

 

OPPA Evropský sociální fond
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

 

 

Kniha byla zakoupena z prostředků projektu Zlepšení systému vzdělávání a zvyšování odborné úrovně zaměstnanců Interquality, reg.č. CZ.2.17/1.1.00/33102

 

Print Bookmark and Share

Return
Zaregistrovat se | Přihlásit se