logo_interquality
| 19. září 2019 |
  Hledat
O NÁS>PROJEKT OPPA
  

Eliminating Minor Stoppages on Automated Lines

Název: Eliminating Minor Stoppages on Automated Lines
Autor: Kikuo Suehiro
Vydal: Productivity Press; 1 edition
Rok vydání:1992
Recenzen: Ivan Miller
ISBN- 978-0915299706

 

Eliminace drobných prostojů na automatizovaných výrobních linkách je určitě důležité téma pro řadu výrobců, zejména v oblasti automobilového průmyslu nebo elektroniky. Drobné prostoje jsou jako chronická nemoc, která postupně a neúprosně snižuje naši výkonnost a se kterou se jenom obtížně vyrovnáváme. Řešením se zdá být nejčastěji nákup nové technologie, která bude fungovat bezchybně do doby, než se začnou opět objevovat příznaky chronického onemocnění.

V knize je popsán systematický přístup k eliminaci těchto prostojů, který se skládá (vcelku logicky) z etap:
- Plánování
- Měření MTBF (Mean Time Between Failures)
- Stanovení cílových hodnot
- Studium procesu
- Analýza (nejprve výsledků měření a potom možných příčin)
- Zlepšení
- Následné kroky

Při čtení některých partií knihy se vám bude zdát, že čtete filozofický traktát o formální logice:
„Problém pomalého pohybu pneumatického válce není způsoben studeným vzduchem, ale neschopností navrhnout takové zařízení, které bude odolné vůči nízkým teplotám. Podle profesora Nakigawy vyplývají abnormální jevy z příčin, hluboce zakořeněných v lidském chování…“

Jakkoli se nám může zdát takovéhle filosofování jalové, autor ukazuje na třiceti případových studiích, jak tento zevrubný postup, založený na hluboké znalosti technologie, formální logiky a statistiky, přináší až dvacetinásobné zvýšení MTBF. Ne každý výrobce používá vibrační podavače, utahovačky či jiná zařízení, která jsou zde analyzována. Na případových studiích nejsou důležitá jenom technická řešení nebo „finty“, ale spíše způsob analýzy problému. Už proto je pro nás důležité do knihy nahlédnout. Ukazuje propastný rozdíl mezi myšlenkami „romantického leanu“ či „okamžitého kaizenu“, hlásanými v Evropě, a skutečnou, systematickou prací v japonských firmách.

Autor knihy, Kikuo Suehiro, se zabývá zlepšováním procesů pro Hitachi a jiné špičkové japonské výrobce.

 

 

 

OPPA Evropský sociální fond
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

 

Kniha byla zakoupena z prostředků projektu Zlepšení systému vzdělávání a zvyšování odborné úrovně zaměstnanců Interquality, reg.č. CZ.2.17/1.1.00/33102


 

Print Bookmark and Share

Return
Zaregistrovat se | Přihlásit se