logo_interquality
| 19. září 2019 |
  Hledat
O NÁS>PROJEKT OPPA
  

Myšlenkové mapy (The Mind Map Book)

ISBN 978-80-251-2910-4

Metoda myšlenkového mapování, kterou autoři ve své knize popisují, může sloužit k různým účelům, počínaje pomocí v rozhodovacím procesu, podněcováním kreativity a učení se, a organizací a plánováním aktivit konče. Autorům dokázaly „dramaticky a nádherně“ změnit život k lepšímu.
Myšlenkové mapy podporují asociace, kreativitu, umožňují zároveň detailní a celkový pohled na problematiku, pomáhají uvědomit si širší souvislosti, dají se využít pro plánování, řešení problémů (hledání možných příčin), mohou sloužit jako pomůcka pro přípravu vystoupení na veřejnosti nebo prezentace, rozvíjejí paměť, pomáhají při učení a mohou být užitečné v mnoha dalších situacích. Pomáhají totiž mnohem lépe využít možností našeho mozku a s každým dalším pokusem se dostávat dál a dál.
Metoda spočívá v tom, že se na volném prostoru listu papíru pomocí barevných pastelek zakreslují asociace a nápady ve vztahu k myšlence (potřebě nebo úkolu), která je umístěna v centru, vyjádřené obrázkem. Z tohoto obrázku jako větve „vyrůstají“ čáry asociací.
První kapitola, Váš úžasný mozek – se zabývá popisem principu fungování lidského mozku, jeho schopnostmi a možnostmi. Autoři popisují mozkové buňky, spoje, nervové impulzy, funkce obou hemisfér a další součásti mozku, a tak se dostávají k principům pamatování a učení se. Výklad je doprovázen mnoha barevnými ilustracemi, včetně fotografií a myšlenkových map od těch, kdo tu metodu již zkusili.
V druhé kapitole autoři rozebírají různé způsoby tvorby poznámek a zápisků a míru jejich efektivity. Zdůraznili význam práce s klíčovými slovy a budováním správných asociací. Autoři analyzují příběhy úspěchů a neúspěchů a na konci kapitoly zdůrazňují, že náš mozek má na víc a že poznámky v podstatě omezují jeho možnosti.
Paprskovité myšlení – třetí kapitola, ve které se autoři zabývají vzorci přemýšlení a porovnávají vizuální podobu myšlenkových map právě s paprsky.
Ve čtvrté kapitole se hovoří o tom, že svérázné „myšlenkové mapy“ jsou všude kole nás – tím se zdůrazňuje přirozenost takového způsobu přemýšlení a soulad s mechanizmy přírody.
V následujících několika kapitolách se rozebírají jednotlivé kroky tvorby „větví“ myšlenkové mapy, tj. práce se slovy a asociacemi, pak přechod k obrázkovému myšlení a nakonec ke spojení slov a obrazů.
Ve třetí části knihy jsou popsány jednotlivé oblasti využití myšlenkových map, například pro zlepšení a procvičování paměti, podněcování kreativity, v procesu rozhodování a tvorbě zápisků (u těch se kromě mnemotechnické role zdůrazňuje možnost hlubšího porozumění a lepšího pamatování látky).

Čtvrtá část knihy je věnována konkrétním příkladům využití mentálních map v různých situacích, v práci (na poradě, při prezentaci, pro management), při studiu nebo při plánování dovolené.
Nehledě na to, že mentální mapy mohou sloužit (a slouží) jako výborná pomůcka ve všech v knize zmíněných oblastech – a jistě i v mnoha dalších, chtěla bych podotknout, že ačkoli taková mapa může být krásně, až umělecky, vyvedená, jen málo nadřízených bude mít radost z předloženého plánu nebo projektu v takové podobě. Během etapy přípravy může být myšlenková mapa skvělou podporou, ale je nutné počítat s tím, že bude zapotřebí dalšího kroku – přepisování do „klasické“ tabulky, lineárního záznamu, grafu nebo šablony.
Na závěr bych chtěla upozornit, že jako další metody (například GTD) je mentální mapování velice individuální záležitostí a nemusí sednout každému, přestože autoři jsou o tom přesvědčeni. Lidé, kteří milují pořádek a rovné linie nebo tabulky, nemusejí najít zálibu v barevných asymetrických obrázcích. Tuto myšlenku mi potvrdilo i několik přátel a kolegů, kteří s touto metodou zkoušeli pracovat.

 

 


OPPA Evropský sociální fond
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

 

Kniha byla zakoupena z prostředků projektu Zlepšení systému vzdělávání a zvyšování odborné úrovně zaměstnanců Interquality, reg.č. CZ.2.17/1.1.00/33102

 

Print Bookmark and Share

Return
Zaregistrovat se | Přihlásit se