logo_interquality
| 19. září 2019 |
  Hledat
O NÁS>PROJEKT OPPA
  

Learning to See: Value Stream Mapping to Add Value and Eliminate MUDA

 

Autor: Mike Rother, John Shook, Jim Womack (předmluva), Dan Jones (předmluva)

Vydal: Lean Enterprise Institute

Rok vydání: June 1, 1999

 

ISBN-13: 978-0966784305

 

Když se řekne „Value Stream Mapping“, bude vysvětlení v téhle příručce určitě na prvním místě ve srozumitelnosti a čitelnosti. Autoři udělali ohromný kus práce pro popularizaci tohoto nástroje mapování a zeštíhlování procesů. Na příkladu fiktivního podniku ACME Stamping jsou postupně vysvětleny všechny kroky, které potřebujeme k vytvoření mapy procesu a k odstranění „muda“, čili plýtvání. Na knihu „Learning to See“, zaměřenou na celý hodnotový řetězec, navazuje druhá publikace „Creating Continuous Flow: An Action Guide for Managers, Engineers & Production Associates“, která se zabývá konkrétním postupem vytvoření plynulého výrobního toku v klíčových procesech.

Velmi povedené je i provedení příručky, která je tištěna na silném křídovém papíře a vázaná do spirály. To umožňuje práci s ní přímo ve výrobním prostředí a to také autoři vyžadují. A to není jediné, co je v příručce přímo vyžadováno. Na rozdíl od řady knih o štíhlé výrobě (Lean Maufacturing), které oplývají květnatými výzvami k zeštíhlení a obsahují jen málo praktických návodů, tato kniha sama je jedním praktickým návodem. To je neocenitelné pro praktika, který se nechce babrat v nějakých teoretických úvahách a potřebuje jít rovnou na věc. Mapy, vytvořené podle této příručky budou univerzálně čitelné a srozumitelné díky řadě symbolů, podobných symbolům na mapě geografické.
Autoři uvádí hlavní cíl knihy už v názvu: čtenář si má osvojit nový způsob vidění, který odhalí plýtvání v podnikových procesech. A skutečně, celá řada čtenářů hlásí, že jim kniha pomohla dosáhnout praktických zlepšení.

Příručku samotnou lze jedině chválit. Uživatele zaručeně dovede k happyendu, kterým je zeštíhlení podniku a zavedení tahového systému kanban. Tady je ale třeba vyslovit jedinou možnou výhradu. Zavedení kanbanu jako metody pro plánování a řízení výroby je jistě vhodným řešením pro podniky s jedním či více oddělenými materiálovými toky a bez významného sdílení zdrojů. V takových podnicích prochází všechny výrobky velmi podobným technologickým postupem. Existuje jistě celá řada odvětví, kde tento model není aplikovatelný a ani kanban není vhodným řešením. I tady se ale může uplatnit nový „způsob vidění“.

 

 

OPPA Evropský sociální fond
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

 

 

Kniha byla zakoupena z prostředků projektu Zlepšení systému vzdělávání a zvyšování odborné úrovně zaměstnanců Interquality, reg.č. CZ.2.17/1.1.00/33102
 

Print Bookmark and Share

Return
Zaregistrovat se | Přihlásit se