logo_interquality
| 19. září 2019 |
  Hledat
O NÁS>PROJEKT OPPA
  

Workflow Modeling: Tools for Process Improvement and Application Development

Název: Workflow Modeling: Tools for Process Improvement and Application Development
Autor: Alec Sharp; Patrick McDermott
Vydal: Artech House; 2 edition
Rok vydání: 2 edition (October 31, 2008)
Recenzent: Ing. Ivan Miller 

ISBN-13: 978-1596931923

  

Téma mapování a zlepšování podnikových procesů je dnes natolik populární, že o něm vycházejí stovky publikací. Při hledání nejvhodnějších podkladů pro školení „Základy řízení procesů“ jsme proto po zevrubném pátrání zakoupili několik knih, které měly nejlepší čtenářský ohlas. Kniha autorů Sharp a McDermott byla jednou z nich. Ukázalo se, že to byla dobrá volba. Oba autoři mají za sebou desítky úspěšných projektů a dokázali svoji zkušenost zobecnit velmi užitečným způsobem. Přestože jsou odborníky na informační technologie, dokázali odolat pokušení a neunavují čtenáře technologickými detaily. Styl je vtipný, čtivý a autoři si mnohdy dělají legraci i ze svých profesních zaškobrtnutí.

Kniha začíná nesmírně zajímavým souhrnem nedávné historie – od TQM přes Business Process Reengineering, přes velkou deziluzi minulého desetiletí až po dnešní pragmatický přístup. Tuto kapitolu by měl pečlivě číst každý, kdo aspiruje na úlohu poradce. Připomíná nám, že kdo se neumí poučit z chyb minulosti, je odsouzen k tomu je opakovat v budoucnosti.

Autoři prosazují postup, skládající se ze čtyř kroků a který není sám o sobě ničím novým:

  1. Vymezení procesu znamená nejen najít fyzické hranice, ale pochopit vizi, strategické cíle, měřítka i hlas zákazníka. Právě strategickému pohledu je věnována velká pozornost. „Proces“ je zde definován mnohem podrobněji a přísněji, než jsme zvyklí kupříkladu z norem řady ISO 9000. Autoři přesně rozlišují mezi činností, procesem a skupinou procesů. To jim v dalších etapách usnadňuje práci.

  2. Ve druhém kroku dochází k mapování procesů „as-is“. V tom je těžiště knihy a zde najde inspiraci opravdu každý. Jako výsledek strukturovaných rozhovorů s lidmi v provozu vznikne první obrázek procesu. V těchto rozhovorech se ptáme: „který krok následuje po tomto?“ Při jakémsi „druhém průchodu“ položíme otázku ještě jednou: „Který krok opravdu následuje po tomto?“. Na řadě praktických příkladů autoři ukazují, že teprve napodruhé se podaří rozmotat skutečný příběh procesu. Při mapování se používá zjednodušený postup BPMN.

  3. Ve třetím kroku je navržen nový proces. Autoři využívají brainstormingu a jiných kreativních technik. A k této fázi mám jedinou výhradu. Jako poměrně sveřepý zastánce Six Sigma a Teorie Omezení mi chybí práce s daty, analýza front a časových řad, případně počítačová simulace. Připadá mi pozoruhodné, jak lidé „od počítačů“ málo pracují s čísly. Naopak podrobně je popsáno využití Use Case, ovšem nikoli z pohledu IT, ale z pohledu businessu. Autoři zde ale zároveň připouští, že ne každé nově navržené řešení se musí opírat o IT.

  4. Ve čtvrtém kroku se nový proces implementuje se vším, co k tomu patří.

Jako „vnitropodnikový kutil“, který se snaží zlepšit jediný proces ve svém podniku bych si asi knihu a 450 stranách nekoupil. Pokud bych se ale tímto tématem měl zabývat profesionálně, měla by v mé knihovně vyhrazeno čestné místo.

 

 

 

OPPA Evropský sociální fond
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

 

Kniha byla zakoupena z prostředků projektu Zlepšení systému vzdělávání a zvyšování odborné úrovně zaměstnanců Interquality, reg.č. CZ.2.17/1.1.00/33102

Print Bookmark and Share

Return
Zaregistrovat se | Přihlásit se