logo_interquality
| 19. září 2019 |
  Hledat
O NÁS>PROJEKT OPPA
  

Mentální mapování

Název: Mentální mapování (The Ultimate Book of Mind Maps)
Autor: Tony Buzan
Vydal: Portál
Rok vydání: Praha 2007
Recenzent: Mgr. Darja Ždanová

ISBN-978-80-7367-200-3

Metoda myšlenkového mapování, kterou autor ve své knize popisuje, může sloužit k různým účelům. Autorovi dokázaly myšlenkové mapy „dramaticky a nádherně“ změnit život k lepšímu.
Myšlenkové mapy podporují asociace, kreativitu, umožňují zároveň detailní a celkový pohled na problematiku, pomáhají uvědomit si širší souvislosti, dají se využit pro plánování, řešení problémů (hledání možných příčin), mohou sloužit jako pomůcka pro přípravu vystoupení na veřejnosti nebo prezentace, rozvíjejí paměť, pomáhají při učení a mohou být užitečné v mnoha jiných situacích.
Metoda spočívá v tom, že se na volném prostoru listu papíru pomocí barevných pastelek zakreslují asociace a nápady ve vztahu k myšlence (potřebě nebo úkolu), která je umístěna v centru, vyjádřena obrázkem. Z tohoto obrázku jako větve „vyrůstají“ čáry asociací.   
První kapitola, Co je mentální mapa? – se zabývá popisem principu mentálního mapování a tím, kde a v čem nám mohou pomáhat. Podle názoru autora, jde o způsob jak dostávat informace do a z našeho mozku. Vzhledem k tomu, že s myšlenkou „v hlavě“ se těžce pracuje, a tato metoda pomáhá naše myšlenky zviditelnit.  Autor v první kapitole také prezentuje 7 kroků k vytvoření mentální mapy a hned na to navrhuje schéma vyzkoušet na jednoduchém příkladě.
Poznejte svůj mozek, uvolněte svůj potenciál – druhá kapitola se zabývá zkoumáním lidského mozku a jeho možností. Autor popisuje mozkové buňky, spoje, nervové impulzy, funkce obou hemisfér a další součásti mozku, a tak se dostává k principům pamatování a učení se. 
Dokonalý vzorec úspěchu – třetí kapitola, ve které se autor zabývá otázkou úspěchu a neúspěchů, a poté koncepcí PUZOPÚ, která nás provádí cestou od neúspěchu k úspěšnému zvládnutí úkolů nebo situace.
Trénujeme mysl pro duševní úspěch – další kapitola je o kreativitě, představivosti a roli myšlenkových map v jejich rozvoji.
Fyzická kondice pro duševní výkony – pátá kapitola, ve které autor mluví o zdraví a kondici, správné míře odpočinku a spánku, vlivu kondice na kvalitu práce mozku, zdravé životosprávě a samozřejmě o celkové propojenosti našeho těla a mysli.
Mentální mapy pro každodenní úspěchy je poslední kapitola, kde je popsáno využití mentálních map ve všech oblastech života: pro práci, společenský a rodinný život, jsou tam uvedené příklady map pro nejrůznější úkoly, ať už jde o psaní eseje, vdávání dcery nebo plánování záhrady.   
Na závěr bych chtěla podotknout, že jako každá jiná metoda (například, GTD nebo jiný způsob plánování) je mentální mapování velice individuální záležitostí a nemusí sednout každému, nehledě na to, že autor je o tom přesvědčen. Lidi, kteří milují pořádek a rovné linie nebo tabulky, nemusejí najít zálibu v barevných asymetrických obrázcích. Tuto myšlenku mi potvrdilo i několik známých a kolegů, kteří s touto metodou zkoušeli pracovat.

 

 

 

OPPA Evropský sociální fond
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

 

Kniha byla zakoupena z prostředků projektu Zlepšení systému vzdělávání a zvyšování odborné úrovně zaměstnanců Interquality, reg.č. CZ.2.17/1.1.00/33102


 

Print Bookmark and Share

Return
Zaregistrovat se | Přihlásit se