logo_interquality
| 9. prosince 2019 |
  Hledat
 add Six Sigma
       add Kontakt
   add Home page English

 

 add Six Sigma
       add Kontakt
   add Home page English

 

Top

Top

O NÁS
Kdo jsme:

INTERQUALITY s. r.o. je vzdělávací a poradenská firma. Od svého vzniku (1993) spolupracujeme s klienty v oblasti rozvoje manažerských a obchodních dovedností, a řízení kvality. Díky důvěře zákazníků, jíž si velmi vážíme, se Interquality dnes řadí k vedoucím firmám ve svém oboru.

INTERQUALITY s. r.o. je vzdělávací a poradenská firma. Od svého vzniku (1993) spolupracujeme s klienty v oblasti rozvoje manažerských a obchodních dovedností, a řízení kvality. Díky důvěře zákazníků, jíž si velmi vážíme, se Interquality dnes řadí k vedoucím firmám ve svém oboru.

CO OD NÁS MŮŽETE OČEKÁVAT?

Kvalitu

Odborná a lektorská úroveň školitelů a konzultantů je pravidelně hodnocena a neustále zlepšována. Silným nástrojem zvyšování kvality lektorů je hodnocení zákazníky. Všichni školitelé působí současně jako konzultanti a jsou si tedy plně vědomi provázanosti vykládané látky s praxí. Většina lektorů se podílí na tvorbě tréninkových materiálů. Všichni lektoři a konzultanti jsou kmenovými zaměstnanci, což umožňuje značné investice na jejich odborný rozvoj. Standardem jsou dlouhodobé studijní pobyty u partnerů Interquality ve Velké Británii a Spojených státech a pravidelná účast na odborných kurzech a konferencích v zahraničí. Při přípravě a provádění projektů spolu lektoři a konzultanti spolupracují, a tento mezioborový přístup našeho týmu je přínosem pro klienty.


Díky členství v renomovaných mezinárodních organizacích, spolupráci se strategickými partnery v zahraničí a účasti v mezinárodních projektech získává Interquality přístup k nejnovějšímu světovému know-how. S využitím bohatých zkušeností ze spolupráce s českými klienty pak toto know-how tvořivě doplňuje o specifika domácího prostředí.
Flexibilitu

Jsme otevřeni návrhům klienta ohledně forem a obsahu spolupráce. A to pro klienty znamená, že si mohou vybrat trénink "podle katalogu", nebo my navrhneme a realizujeme trénink podle identifikovaných potřeb. Další možností je konzultace, jejímž výstupem je konkrétní vyřešení problému, či komplexní poradenský projekt.


Doposud se vždy plně osvědčil pružný přístup Interquality, zvláště v případě rozsáhlejších projektů. Jsme připraveni pružně zareagovat na změny termínů a priorit v průběhu projektu. Jsme rovněž připraveni pružně reagovat na zpětnou vazbu zadavatele v průběhu projektu a maximalizovat tak "výtěžnost" tréninku.


 

Řešení "na míru"

Díky tomu, že máme vlastní výzkum a vývoj, jsme připraveni "ušít řešení klientovi na míru". 94% našich vzdělávacích projektů jsou právě kurzy "šité na míru" pro konkrétního klienta. Obvyklou praxí je např. zahrnutí reálných a modelových situací z prostředí klientské společnosti do obsahu kurzů a do tréninkových materiálů. Při návrhu tréninku vždy respektujeme záměry, priority a cíle klienta. Schopnost jemného ladění obsahu navrhovaných modulů byla vždy klienty vnímána jako významný diferenciační prvek, symbol výjimečnosti a kvality námi nabízených služeb.


 

Zodpovědnost

Často se stává, že se nás klienti ptají na měřitelné efekty našich projektů. V případě přípravy na certifikaci podle některé z kriteriálních norem z rodiny ISO 9000, nebo optimalizování výrobního procesu, je to jasné. Avšak co v případě měření přínosů vzdělávání? Je to obtížné, ale my to přijímáme jako výzvu. Používáme čtyřstupňový model měření efektů tréninku. Ve spolupráci s klienty měříme:


1. bezprostřední reakci účastníků po skončení tréninku
2. proces učení (získané znalosti a dovednosti)
3. dopady na pracovní chování jednotlivých účastníků
4. návratnost investic do tréninku v kontextu celé firmy

Trénink není nákladovou položkou, ale investicí, a my cítíme zodpovědnost za její návratnost.


Kvalitu

Odborná a lektorská úroveň školitelů a konzultantů je pravidelně hodnocena a neustále zlepšována. Silným nástrojem zvyšování kvality lektorů je hodnocení zákazníky. Všichni školitelé působí současně jako konzultanti a jsou si tedy plně vědomi provázanosti vykládané látky s praxí. Většina lektorů se podílí na tvorbě tréninkových materiálů. Všichni lektoři a konzultanti jsou kmenovými zaměstnanci, což umožňuje značné investice na jejich odborný rozvoj. Standardem jsou dlouhodobé studijní pobyty u partnerů Interquality ve Velké Británii a Spojených státech a pravidelná účast na odborných kurzech a konferencích v zahraničí. Při přípravě a provádění projektů spolu lektoři a konzultanti spolupracují, a tento mezioborový přístup našeho týmu je přínosem pro klienty.


Díky členství v renomovaných mezinárodních organizacích, spolupráci se strategickými partnery v zahraničí a účasti v mezinárodních projektech získává Interquality přístup k nejnovějšímu světovému know-how. S využitím bohatých zkušeností ze spolupráce s českými klienty pak toto know-how tvořivě doplňuje o specifika domácího prostředí.
Flexibilitu

Jsme otevřeni návrhům klienta ohledně forem a obsahu spolupráce. A to pro klienty znamená, že si mohou vybrat trénink "podle katalogu", nebo my navrhneme a realizujeme trénink podle identifikovaných potřeb. Další možností je konzultace, jejímž výstupem je konkrétní vyřešení problému, či komplexní poradenský projekt.


Doposud se vždy plně osvědčil pružný přístup Interquality, zvláště v případě rozsáhlejších projektů. Jsme připraveni pružně zareagovat na změny termínů a priorit v průběhu projektu. Jsme rovněž připraveni pružně reagovat na zpětnou vazbu zadavatele v průběhu projektu a maximalizovat tak "výtěžnost" tréninku.


 

Řešení "na míru"

Díky tomu, že máme vlastní výzkum a vývoj, jsme připraveni "ušít řešení klientovi na míru". 94% našich vzdělávacích projektů jsou právě kurzy "šité na míru" pro konkrétního klienta. Obvyklou praxí je např. zahrnutí reálných a modelových situací z prostředí klientské společnosti do obsahu kurzů a do tréninkových materiálů. Při návrhu tréninku vždy respektujeme záměry, priority a cíle klienta. Schopnost jemného ladění obsahu navrhovaných modulů byla vždy klienty vnímána jako významný diferenciační prvek, symbol výjimečnosti a kvality námi nabízených služeb.


 

Zodpovědnost

Často se stává, že se nás klienti ptají na měřitelné efekty našich projektů. V případě přípravy na certifikaci podle některé z kriteriálních norem z rodiny ISO 9000, nebo optimalizování výrobního procesu, je to jasné. Avšak co v případě měření přínosů vzdělávání? Je to obtížné, ale my to přijímáme jako výzvu. Používáme čtyřstupňový model měření efektů tréninku. Ve spolupráci s klienty měříme:


1. bezprostřední reakci účastníků po skončení tréninku
2. proces učení (získané znalosti a dovednosti)
3. dopady na pracovní chování jednotlivých účastníků
4. návratnost investic do tréninku v kontextu celé firmy

Trénink není nákladovou položkou, ale investicí, a my cítíme zodpovědnost za její návratnost.


media

 

media

 

 
ADD

NÁŠ TÝM

 

 
ADD

NÁŠ TÝM

 

Naše školicí prostory

 

Zbavíme Vás starostí s organizací. Pokud Vaše firma nedisponuje vlastním školicím střediskem a nechcete se zabývat organizačními záležitostmi, svěřte je nám. Naši zkušení pracovníci vyslechnou Vaše požadavky a zabezpečí pro Vás kurz či workshop „na klíč“.

Školící prostory, které využíváme, poskytují komfort pro četná interaktivní cvičení a nácvik praktických dovedností. Kromě toho trvale spolupracujeme s celou řadou školicích středisek různých cenových kategorií a s různým zázemím

 

 

Zbavíme Vás starostí s organizací. Pokud Vaše firma nedisponuje vlastním školicím střediskem a nechcete se zabývat organizačními záležitostmi, svěřte je nám. Naši zkušení pracovníci vyslechnou Vaše požadavky a zabezpečí pro Vás kurz či workshop „na klíč“.

Školící prostory, které využíváme, poskytují komfort pro četná interaktivní cvičení a nácvik praktických dovedností. Kromě toho trvale spolupracujeme s celou řadou školicích středisek různých cenových kategorií a s různým zázemím

 

Zaregistrovat se | Přihlásit se