logo_interquality
| 19. července 2019 |
  Hledat
 add Six Sigma
       add Kontakt
   add Home page English

 

 add Six Sigma
       add Kontakt
   add Home page English

 

Top

Top

Objednavka Lean Six Sigma Green Belt
lt rt
Organizační sekretariát a informace

INTERQUALITY,
spol. s r.o.


Počernická 96,
108 00 Praha 10
tel: 296 411 494-5
E-mail: info@interquality.cz
IČO: 48113859
DIČ: CZ48113859

INTERQUALITY,
spol. s r.o.


Počernická 96,
108 00 Praha 10
tel: 296 411 494-5
E-mail: info@interquality.cz
IČO: 48113859
DIČ: CZ48113859

lb rb
 Závazná objednávka kurzu
Minimalizovat
Firma* - povinné údaje

 

 

FIREMNÍ ÚDAJE

(nutné pro vystavení daňového dokladu)

OBJEDNÁVÁ

*
*
*
*
Účastníci

1. účastník

2. účastník

3. účastník

Podmínky
*
S poskytnutými osobními údaji bude nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Poskytnuté údaje jsou zpracovávány pouze společností Interquality, nejsou poskytovány žádné třetí straně a mohou být využity pouze pro event. nabídku dalších vzdělávacích aktivit. Objednatel může svůj souhlas v budoucnosti kdykoliv písemně odvolat.

 

*
Přihlašující organizace (objednavatel) akceptuje nabídku dodavatele (INTERQUALITY, spol. s r.o.) a závazně objednává účast na vzdělávací akci. Cena vzdělávací akce (kurzovné) pro jednoho účastníka je smluvní. V ceně jsou zahrnuty náklady spojené s účastí na akci (vložné, studijní materiály, obědy a občerstvení). Kurzovné je splatné do 10 dnů po zaslání závazné přihlášky, nejpozději však do zahájení akce, na účet č. 353011004/2700. Účast na akci je podmíněna uhrazením kurzovného předem. V případě zrušení účasti na akci 5-7 dnů před jeho zahájením činí stornovací poplatek 50 % z kurzovného, v případě pozdějšího zrušení účasti na akci je stornovací poplatek 100 % kurzovného. Zrušení účasti na akci musí být provedeno písemně, event. vyslání náhradníka je možné bez poplatku. Daňové doklady budou účastníkům zaslány po připsání platby na účet Interquality nebo po skončení akce. Dodavatel si vyhrazuje právo vzdělávací akci zrušit, přihlášeným účastníkům bude nabídnut jiný termín nebo jim bude celá částka vrácena.

 

media

 

media

 

Zaregistrovat se | Přihlásit se