logo_interquality
| 19. září 2019 |
  Hledat
PROJEKTY A PORADENSTVÍ>Diagnostické nástroje>Týmové role Belbin
 Belbin team roles
Minimalizovat

Společnost Interquality se stala oficiálním distributorem produktu Belbin Team Roles, který umožňuje diagnostikovat jak týmy, tak jednotlivce v oblasti silných stránek a přípustných slabin. Na základě toho umožňuje uspořádat vyvážený tým, který bude produktivní ve všech oblastech a dosáhne nejvyšší možné efektivity.

Autorem této diagnostiky je Dr. Meredith Belbin, který v 70. letech zahájil výzkumy na Henley Business School v oblasti týmové práce a zajímaly ho především rozdíly mezi úspěšnými a neúspěšnými týmy.

Na základě Cattelova 16 PF dotazníku, Personality Preference Questionnaire (Dotazník osobnostních preferencí) a Watson- Glaser Critical Thinking Test (Test kritického myšlení) s pomocí manažerské hry Teampoly a pozorování vytvořil soubor devíti týmových rolí, přičemž každá z nich je charakterizovaná silnými stránkami a přípustnými slabinami. Podle Meredith Belbina je týmová role „tendence chovat se, přispívat a vzájemně reagovat na druhé lidi konkrétním způsobem“.

Inovátor - Jeho silnou stránkou je především to, že je tvůrčí, nápaditý a neortodoxní. Dokáže řešit náročné problémy. Přípustnou slabinou této týmové role je ignorace podružnosti. Je velmi zaujatý vlastními myšlenkami na úkor efektivní komunikace.

Vyhledávač zdrojů - je nadšený a komunikativní extrovert. Objevuje příležitosti. Rozvíjí kontakty. Jeho přípustnou slabinou je nadměrný optimismus. Může ztratit zájem po opadnutí počátečního nadšení.

Koordinátor - je vyzrálý a sebejistý. Vyjasňuje cíle. Dává lidi dohromady, aby podpořil týmovou diskusi. Může se zdát, že manipuluje. Usnadňuje si osobní práci.

Monitor vyhodnocovač - je vážně založený, je stratég a má vysoké nároky. Vidí všechny možnosti. Má přesný úsudek. Může mu chybět hnací síla a schopnost inspirovat ostatní.

Týmový pracovník - hraje roli orientovanou na vztahy a podporu. Je to velmi populární typ a často se s ním setkáváme mezi vrcholovými manažery, neboť je velmi společenský, s malými potřebami dominantnosti. TP podporuje týmového ducha, zlepšuje interpersonální komunikaci a minimalizuje konflikty mezi členy týmu. Může být nerozhodný v krizových situacích.

Realizátor - je disciplinovaný, spolehlivý, konzervativní v návycích. Má schopnost činit praktické kroky a akce. Může mu chybět flexibilita a nemusí si všímat nevyzkoušených myšlenek.

Kompletovač finišer - Jeho silné stránky spočívají především v pečlivosti, a svědomitosti. Dělá si starosti. Hledá chyby a přehlédnutí. Plní termíny. Má sklony přehnaně se strachovat. Neochotně nechává ostatní podílet se na své práci.

Usměrňovač - jsou známí vyzýváním k výkonu, dynamickým vystupováním i prožíváním, daří se jim pod tlakem. Jsou průbojní a mají odvahu překonávat překážky. Mohou mít sklony provokovat a druhé zraňovat.

Specialista - jsou soustředěni na jedinou věc, jsou iniciativní a zaměření na svou oblast. Poskytují vědomosti a dovednosti, které jsou vzácné. Mohou přispívat pouze ve vymezené oblasti a mít sklon zaobírat se pouze odbornými záležitostmi.

Po vyplnění dotazníku sebehodnocení Belbin, získáte mimo jiné také “otisk prstu” svých preferencí pro každou z týmových rolí. Možná zjistíte, že máte své tři nebo čtyři přirozené role, které střídáte v závislosti na současné situaci. Jen velmi vzácně se najdou lidé, kteří představují pouze jedinou týmovou roli.

Hodnota teorie týmových rolí Belbin spočívá v tom, že umožňuje jednotlivci i týmu přizpůsobit se vnějším požadavkům a využít sebepoznání k úspěchu.

  Diagnostika každého člena týmu se skládá ze tří částí:
 • Vyplnění elektronického dotazníku testovaným jednotlivcem, trvá přibližně 20 minut
 • Hodnocení kolegů - na jednoho testovaného připadá hodnocení 4 kolegů, přičemž každému z nich hodnocení zabere do 10 min
 • Interpretace naměřených výsledků, identifikace silných stránek i přípustných slabin a následná intervence zaměřená na rozvoj, v délce 60- 90 min

Výsledky individuální diagnostiky se následně přenesou do týmového profilu, který spolehlivě zobrazí, které týmové role tým má, které postrádá, které mu nevyhnutně schází nebo brání v úspěchu. Navrhnou vlastní model komunikace a fungování v týmu podle Belbinových týmových rolí.

  Kompletní obsazení všech rolí v týmu přináší především:
 • efektivní práci členů týmu založenou na silných stránkách
 • rozvoj silných stránek jednotlivců i týmu
 • spokojenost zaměstnanců
 • nižší fluktuaci
 • porozumění osobnostním charakteristikám zaměstnanců a převedení této typologie do silných stránek

V případě, že by se na základě týmové diagnostiky zjistilo nedostatečné obsazení některých rolí v týmu, můžeme Vám vypracovat „Požadavek na pracovní místo“, který určí, které osobnostní charakteristiky a vzorce chování v týmu chybí. Je také možné vypracovat individuální diagnostiku dalším členům dodatečně a porovnat jejich vhodnost na dané pracovní pozici na základě „Požadavku na pracovní místo“.

Zaregistrovat se | Přihlásit se