logo_interquality
| 21. listopadu 2019 |
  Hledat
 add Six Sigma
       add Kontakt
   add Home page English

 

 add Six Sigma
       add Kontakt
   add Home page English

 

Top

Top

VEŘEJNÉ KURZY>Argumentace a vyjednávání pro HR
lt rt
Termín a místo konání

Termín:


Místo:

 

 

Termín:


Místo:

 

 

lb rb
lt rt
Cena kurzu

Bankovní spojení:
číslo účtu 353011004/2700

variabilní symbol: 

218048


cena 11 700 + 21 % DPH, celkem 14 175 Kč

Cena zahrnuje účast na kurzu, studijní materiály, oběd, dopolední a odpolední občerstvení.

Bankovní spojení:
číslo účtu 353011004/2700

variabilní symbol: 

218048


cena 11 700 + 21 % DPH, celkem 14 175 Kč

Cena zahrnuje účast na kurzu, studijní materiály, oběd, dopolední a odpolední občerstvení.

lb rb
lt rt
Organizační sekretariát a informace

INTERQUALITY,
spol. s r.o.


Počernická 96,
108 00 Praha 10
tel: 296 411 494-5
fax: 296 411 500
E-mail: info@interquality.cz
IČO: 48113859
DIČ: CZ48113859

INTERQUALITY,
spol. s r.o.


Počernická 96,
108 00 Praha 10
tel: 296 411 494-5
fax: 296 411 500
E-mail: info@interquality.cz
IČO: 48113859
DIČ: CZ48113859

lb rb

prihlasit se

Argumentace a vyjednávání pro HR

Pro profesionály v oblasti řízení lidských zdrojů jsme připravili na letošní léto intenzívní dvoudenní kurz na téma argumentace a vyjednávání, který jim pomůže efektivněji dosahovat svých cílů, přispěje k jejich větší přesvědčivosti a uzavření lepších dohod.

 

Kurz poskytuje rovněž příležitost pro networking a výměnu zkušeností s ostatními kolegyněmi a kolegy z HR.

Témata:

 • Zásady efektivní argumentace pro profesionály z oblasti lidských zdrojů
  • ­ co ovlivňuje sílu argumentu
  • ­ jak vybrat a zformulovat ty nejsilnější argumenty
  • ­ jak argumenty správně „rámovat“ a prezentovat
 • Psychologické fenomény ovlivňující proces argumentace
 • Jak obhájit svůj názor, své stanovisko
 • Jak překonávat „šest vrstev odporu“ při prosazování změn v organizaci
 • Přesvědčivá reakce na dotazy decision makerů (pravidlo tiskových konferencí)
 • Vyjednávání v praxi HR
 • Jak strukturovat vyjednávací proces
 • Profesionální příprava na vyjednávání jako základ úspěchu
 • Vyjednávací prostor a pohyb v něm
 • Jak překonávat patové situace při vyjednávání
 • Strategie win-win vyjednávání

Metoda výuky:

Kurz je prakticky orientovaný a využívá interaktivní metody výuky. Je založen na praktických cvičeních a konkrétních případových studiích. Významnou součástí kurzu jsou simulace argumentačních a negociačních situací z prostředí HR a modelování optimálního průběhu vyjednávání. Zkušenosti z těchto aktivit umožní účastníkům a účastnicím správně reagovat v reálné situaci, pomohou při rychlé volbě odpovídající strategie a taktiky. Zařazeny jsou i negociační hry. Účastnice a účastníci kurzu obdrží manuál, kde je komplexně a přehledně zpracována daná problematika včetně vybraných praktických návodů, případových studií a cvičení. Další pomůckou jsou praktické kartičky s hlavními body vyjednávání a argumentace (velikost vizitky) v pouzdru, jež se stanou významným pomocníkem při přípravě na vyjednávání.

prihlasit se

 

prihlasit se

Argumentace a vyjednávání pro HR

Pro profesionály v oblasti řízení lidských zdrojů jsme připravili na letošní léto intenzívní dvoudenní kurz na téma argumentace a vyjednávání, který jim pomůže efektivněji dosahovat svých cílů, přispěje k jejich větší přesvědčivosti a uzavření lepších dohod.

 

Kurz poskytuje rovněž příležitost pro networking a výměnu zkušeností s ostatními kolegyněmi a kolegy z HR.

Témata:

 • Zásady efektivní argumentace pro profesionály z oblasti lidských zdrojů
  • ­ co ovlivňuje sílu argumentu
  • ­ jak vybrat a zformulovat ty nejsilnější argumenty
  • ­ jak argumenty správně „rámovat“ a prezentovat
 • Psychologické fenomény ovlivňující proces argumentace
 • Jak obhájit svůj názor, své stanovisko
 • Jak překonávat „šest vrstev odporu“ při prosazování změn v organizaci
 • Přesvědčivá reakce na dotazy decision makerů (pravidlo tiskových konferencí)
 • Vyjednávání v praxi HR
 • Jak strukturovat vyjednávací proces
 • Profesionální příprava na vyjednávání jako základ úspěchu
 • Vyjednávací prostor a pohyb v něm
 • Jak překonávat patové situace při vyjednávání
 • Strategie win-win vyjednávání

Metoda výuky:

Kurz je prakticky orientovaný a využívá interaktivní metody výuky. Je založen na praktických cvičeních a konkrétních případových studiích. Významnou součástí kurzu jsou simulace argumentačních a negociačních situací z prostředí HR a modelování optimálního průběhu vyjednávání. Zkušenosti z těchto aktivit umožní účastníkům a účastnicím správně reagovat v reálné situaci, pomohou při rychlé volbě odpovídající strategie a taktiky. Zařazeny jsou i negociační hry. Účastnice a účastníci kurzu obdrží manuál, kde je komplexně a přehledně zpracována daná problematika včetně vybraných praktických návodů, případových studií a cvičení. Další pomůckou jsou praktické kartičky s hlavními body vyjednávání a argumentace (velikost vizitky) v pouzdru, jež se stanou významným pomocníkem při přípravě na vyjednávání.

prihlasit se

 

media

 

media

 

 Lektoři:
Minimalizovat
Zaregistrovat se | Přihlásit se