logo_interquality
| 19. září 2019 |
  Hledat
 add Six Sigma
       add Kontakt
   add Home page English

 

 add Six Sigma
       add Kontakt
   add Home page English

 

Top

Top

VEŘEJNÉ KURZY>Umění prezentace
lt rt
Termín a místo

12. - 13. 11. 2019

Školící místnost Interní prostory společnosti Interquality

 

 

12. - 13. 11. 2019

Školící místnost Interní prostory společnosti Interquality

 

 

lb rb
lt rt
Cena kurzu

Bankovní spojení:
číslo účtu 353011004/2700


variabilní symbol: 219028

cena 11 700 + 21 % DPH,
celkem 14 157 Kč

Cena zahrnuje účast na kurzu, studijní materiály, oběd, dopolední a odpolední občerstvení.

Bankovní spojení:
číslo účtu 353011004/2700


variabilní symbol: 219028

cena 11 700 + 21 % DPH,
celkem 14 157 Kč

Cena zahrnuje účast na kurzu, studijní materiály, oběd, dopolední a odpolední občerstvení.

lb rb
lt rt
Organizační sekretariát a informace

INTERQUALITY,
spol. s r.o.


Počernická 96,
108 00 Praha 10
tel: 296 411 494-5
E-mail: info@interquality.cz
IČO: 48113859
DIČ: CZ48113859

INTERQUALITY,
spol. s r.o.


Počernická 96,
108 00 Praha 10
tel: 296 411 494-5
E-mail: info@interquality.cz
IČO: 48113859
DIČ: CZ48113859

lb rb

prihlasit se

UMĚNÍ PREZENTACE

Na kurzu „UMĚNÍ PREZENTACE" získáte dovednosti potřebné pro přípravu a realizaci profesionálních, přesvědčivých prezentací. Naučíte se lépe „prodat" sebe sama i své nápady a návrhy. Získáte větší sebejistotu a praktické tipy pro boj s trémou. Z posluchačů a jejich otázek uděláte své spojence. Ovládnete prezentační techniku. Společně vypilujeme vaše vystoupení - od nástupu na scénu až po velkolepý závěr.

 

Program kurzu:

 • Správné zacílení  prezentace
 • Analýza publika
 • Informační struktura prezentace
 • Přesvědčivá struktura prezentace
 • Využití nejnovějších poznatků neurověd pro zvýšení účinnosti prezentace
 • Využití příběhu v prezentaci
 • Neverbální komunikace při veřejné prezentaci
 • Jak proti trémě
 • Práce s vizuálními pomůckami
 • Jak poutavě prezentovat grafy
 • Jak reagovat na milé a nemilé dotazy publika

- jak vyvolat/ukončit diskusi,
- standardní reakce na dotazy účastníků,
- jak reagovat na dotazy „mimo mísu", dotazy na to, co již bylo řečeno,
 dotazy, na něž nesmíme/nechceme odpovídat,
dotazy, jež budou zodpovězeny později v průběhu prezentace.

 • Zvládnutí rušivých vlivů a krizových situací, jež mohou při prezentaci nastat
 • Nejčastější chyby při prezentaci a jak se jich vyvarovat
 • Zdroje inspirace pro neustálé zlepšování prezentačních dovedností

Trénink je vysoce participativní s maximálním zapojením účastníků. Důraz je kladen na rozvoj dovedností. Významnou součástí výuky je vlastní nácvik prezentací, jež jsou nahrávány na video a následně analyzovány. Díky týmovým aktivitám a diskusím je vytvořen široký prostor pro intenzívní výměnu zkušeností účastníků. Velká pozornost je věnována tomu, aby atmosféra, prostředí a způsob vedení tréninku nebudily u účastníků pocit ohrožení. 

Účastníci kurzu obdrží i studijní příručku, kde je stručně a přehledně zpracována problematika prezentačních dovedností a jež jim v praxi poslouží i jako praktický návod při přípravě prezentací. Další pomůckou jsou praktické kartičky s hlavními body pro přípravu a realizaci prezentací (velikost vizitky) v pouzdru.

 

 

 

prihlasit se

prihlasit se

UMĚNÍ PREZENTACE

Na kurzu „UMĚNÍ PREZENTACE" získáte dovednosti potřebné pro přípravu a realizaci profesionálních, přesvědčivých prezentací. Naučíte se lépe „prodat" sebe sama i své nápady a návrhy. Získáte větší sebejistotu a praktické tipy pro boj s trémou. Z posluchačů a jejich otázek uděláte své spojence. Ovládnete prezentační techniku. Společně vypilujeme vaše vystoupení - od nástupu na scénu až po velkolepý závěr.

 

Program kurzu:

 • Správné zacílení  prezentace
 • Analýza publika
 • Informační struktura prezentace
 • Přesvědčivá struktura prezentace
 • Využití nejnovějších poznatků neurověd pro zvýšení účinnosti prezentace
 • Využití příběhu v prezentaci
 • Neverbální komunikace při veřejné prezentaci
 • Jak proti trémě
 • Práce s vizuálními pomůckami
 • Jak poutavě prezentovat grafy
 • Jak reagovat na milé a nemilé dotazy publika

- jak vyvolat/ukončit diskusi,
- standardní reakce na dotazy účastníků,
- jak reagovat na dotazy „mimo mísu", dotazy na to, co již bylo řečeno,
 dotazy, na něž nesmíme/nechceme odpovídat,
dotazy, jež budou zodpovězeny později v průběhu prezentace.

 • Zvládnutí rušivých vlivů a krizových situací, jež mohou při prezentaci nastat
 • Nejčastější chyby při prezentaci a jak se jich vyvarovat
 • Zdroje inspirace pro neustálé zlepšování prezentačních dovedností

Trénink je vysoce participativní s maximálním zapojením účastníků. Důraz je kladen na rozvoj dovedností. Významnou součástí výuky je vlastní nácvik prezentací, jež jsou nahrávány na video a následně analyzovány. Díky týmovým aktivitám a diskusím je vytvořen široký prostor pro intenzívní výměnu zkušeností účastníků. Velká pozornost je věnována tomu, aby atmosféra, prostředí a způsob vedení tréninku nebudily u účastníků pocit ohrožení. 

Účastníci kurzu obdrží i studijní příručku, kde je stručně a přehledně zpracována problematika prezentačních dovedností a jež jim v praxi poslouží i jako praktický návod při přípravě prezentací. Další pomůckou jsou praktické kartičky s hlavními body pro přípravu a realizaci prezentací (velikost vizitky) v pouzdru.

 

 

 

prihlasit se

media

 

media

 

Lektoři

více informací Vladimír Nálevka

Vladimír Nálevka

 

více informací Monika Nakládalová

 

 

 

více informací Vladimír Nálevka

Vladimír Nálevka

 

více informací Monika Nakládalová

 

 

 

Zaregistrovat se | Přihlásit se