logo_interquality
| 9. prosince 2019 |
  Hledat
 add Six Sigma
       add Kontakt
   add Home page English

 

 add Six Sigma
       add Kontakt
   add Home page English

 

Top

Top

VEŘEJNÉ KURZY>Umění vyjednávat
lt rt
Termín a místo konání

Termín:

9. - 10. 6. 2020

Místo:

Školící místnost Interní prostory společnosti Interquality

Termín:

9. - 10. 6. 2020

Místo:

Školící místnost Interní prostory společnosti Interquality

lb rb
lt rt
Cena kurzu

Bankovní spojení:
číslo účtu 353011004/2700

 

Variabilní symbol: 202038


Záloha/účastnický poplatek:
Cena: 11 700 Kč + DPH, celkem 14 157 Kč

Cena zahrnuje účast na kurzu, studijní materiály, obědy, kávu a občerstvení.

Bankovní spojení:
číslo účtu 353011004/2700

 

Variabilní symbol: 202038


Záloha/účastnický poplatek:
Cena: 11 700 Kč + DPH, celkem 14 157 Kč

Cena zahrnuje účast na kurzu, studijní materiály, obědy, kávu a občerstvení.

lb rb
lt rt
Organizační sekretariát a informace

INTERQUALITY,
spol. s r.o.


Počernická 96,
108 00 Praha 10
tel: 296 411 494-5
E-mail: info@interquality.cz
IČO: 48113859
DIČ: CZ48113859

INTERQUALITY,
spol. s r.o.


Počernická 96,
108 00 Praha 10
tel: 296 411 494-5
E-mail: info@interquality.cz
IČO: 48113859
DIČ: CZ48113859

lb rb

prihlasit se

NEGOCIACE - UMĚNÍ VYJEDNÁVAT

"Dohody, jež nejsou postaveny na principu vzájemné výhodnosti, nemívají dlouhého trvání."

George Washington

 

V manažerské praxi se setkáváme se dvěma způsoby vyjednávání, s vyjednáváním pozičním a s vyjednáváním typu win-win. Při pozičním vyjednávání jedna strana získává a druhá strana ztrácí. Taktiky a techniky pozičního vyjednávání umožňují sice zlepšit postavení vyjednávajícího při konkrétním jednání, neberou však v úvahu vztah s druhou stranou, postrádají zaměření na dlouhodobou, oboustranně výhodnou spolupráci. Tento předpoklad je naopak obsažen ve win-win negociačním přístupu. Při vyjednávání typu výhra-výhra jednající hodnotu nejen nároku jí, ale i vytvářejí. Pro úspěšné uplatnění v praxi je zapotřebí přetavit obě zmíněné strategie a jim náležející taktiky do podoby využitelných dovedností. Právě náš seminář je odpovědí na tuto výzvu. Zahrnuje jak trénink pozičního, tak win-win vyjednávání.

Rozrůstající se seznam prvotřídních referencí, jenž je výsledkem naší dlouhodobé a usilovné snahy o poskytování nejlepšího poradenství a tréninku v oblasti negociace na českém a slovenském trhu, dává záruku profesionálního přístupu a hmatatelných výsledků. Mnohé se změnilo od vydání první "učebnice" diplomatického vyjednávání v roce 1716 ("De la Maniere de Négocier avec les Souverains"; Francois de Callieres). Negociace, dříve výsostná doména tajemných diplomatů a mocných státníků, se na prahu nového milénia stala jednou z klíčových manažerských dovedností. Současná manažerská praxe nepřipouští intuitivní přístup k vyjednávání a jeho průběh neponechává náhodě. Dobří vyjednavači poskytují svým organizacím konkurenční výhodu nejen tím, že dosahují lepších dohod, a dokáží i lépe udržet a kultivovat vztahy s klíčovými zákazníky, dodavateli a důležitými partnery, ale i pozitivně ovlivňují vnitropodnikovou kulturu. Kvalita dohod a vztahů znamená mnohdy rozdíl mezi úspěchem a neúspěchem.

Manažeři, kteří rozvíjejí své negociační dovednosti, dosahují svých cílů častěji!

 

Metoda výuky:

Seminář je prakticky orientovaný a využívá interaktivní metody výuky. Je založen na praktických cvičeních a konkrétních případových studiích. Významnou součástí kurzu jsou simulace negociačních situací a modelování optimálního průběhu vyjednávání. Zkušenosti z těchto aktivit umožní správně reagovat v reálné situaci, pomohou při rychlé volbě odpovídající strategie a taktiky. Zařazeny jsou i negociační hry.

V průběhu kurzu bude promítnut kvalitní výukový film.

 

Témata semináře:

 • Kdy vyjednávat
 • Zdroje síly manažera-vyjednavače
 • Nejlepší alternativa k vyjednávané dohodě (BATNA)
 • Negociace jako proces
  • Strukturování negociačního procesu, jeho fáze
  • Plánování a využití jednotlivých fází negociačního procesu
 • Poziční vyjednávání v praxi manažera
  • Negociační prostor
  • Strategie pohybu v negociačním prostoru
  • Techniky efektivního přesvědčování a nástroje účinné argumentace
  • Taktiky pozičního vyjednávání
  • Negociační triky, jejich rozpoznání a účinná obrana
  • Negociační hra
 • Principiální vyjednávání v praxi manažera
  • Nárokování a tvorba hodnoty v negociačním procesu
  • 4 prvky negociační strategie Harvard Law School
  • Uplatnění 4 prvků v jednotlivých fázích negociačního procesu
  • Kontingentní dohody jako nástroj k dosažení situace win-win
 • Týmová jednání
 • Dynamika týmové negociace - Taktiky týmových jednání

 

Reference

Tréninky efektivního jednání a vyjednávání realizovala společnost Interquality ve vnitropodnikové formě např. pro:

A69-Architekti s.r.o.; ABB, s.r.o.; AHOLD Czech Republic, a.s.; AstraZeneca Czech Republic, s.r.o.; AutoCont CZ, a.s.; AutoCont On Line, a.s.; AT Computers, a.s.; Bristol-Myers Squibb, s.r.o.; Cadence Innovation, k.s.; CHG Trade, a.s.; Česká národní banka; Česká pojišťovna, a.s.; Česká spořitelna, a.s.; České aerolinie, a.s.; ČKDNové Energo, a.s.; Dalkia Česká republika, a.s.; DANONE, a.s.; Elatec GmbH, Mnichov, SRN; GCE Autogen, s.r.o.; General Bottlers CR,s.r.o.; GfK Praha, s.r.o.; HEWLETT-PACKARD,s.r.o.; Inter InformaticsGroup; IVAX Pharmaceuticals s.r.o.; Komerční banka, a.s.; LIKO-S, a.s.; Mediatel s.r.o.; Ministerstvo obrany ČR; Ministerstvo vnitra ČR; Ministerstvo zahraničních věcí ČR; NESS Czech, s.r.o.; Nestlé Česko s.r.o.; Opavia-LU, a.s.; Pfizer, s.r.o.; Philip Morris ČR, a.s.; Pivovary Staropramen, a.s.; PLUS-DISCOUNT, spol. s.r.o.; Preciosa, a.s.; Profinit, s.r.o.; Raiffeisenbank, a.s.; Sanofi-Aventis; SCA HYGIENE PRODUCTS, s.r.o.; STEM/MARK, a.s.; Stora Enso Timber Ždírec, s.r.o.; ŠKODA AUTO a.s.; Škoda Holding a.s.; T-Mobile Czech Republic, a.s.;T-Soft, s.r.o.; Telefónica O2 Czech Republic, a.s.; Tesco Stores CR, a.s.; Tatra banka, a.s., Bratislava; Úřad vlády ČR; Vodafone Czech Republic, a.s.; Zentiva, a.s.

   

Kurzy v Bratislavě pořádáme ve spolupráci s

AISLINN

 

prihlasit se

 

prihlasit se

NEGOCIACE - UMĚNÍ VYJEDNÁVAT

"Dohody, jež nejsou postaveny na principu vzájemné výhodnosti, nemívají dlouhého trvání."

George Washington

 

V manažerské praxi se setkáváme se dvěma způsoby vyjednávání, s vyjednáváním pozičním a s vyjednáváním typu win-win. Při pozičním vyjednávání jedna strana získává a druhá strana ztrácí. Taktiky a techniky pozičního vyjednávání umožňují sice zlepšit postavení vyjednávajícího při konkrétním jednání, neberou však v úvahu vztah s druhou stranou, postrádají zaměření na dlouhodobou, oboustranně výhodnou spolupráci. Tento předpoklad je naopak obsažen ve win-win negociačním přístupu. Při vyjednávání typu výhra-výhra jednající hodnotu nejen nároku jí, ale i vytvářejí. Pro úspěšné uplatnění v praxi je zapotřebí přetavit obě zmíněné strategie a jim náležející taktiky do podoby využitelných dovedností. Právě náš seminář je odpovědí na tuto výzvu. Zahrnuje jak trénink pozičního, tak win-win vyjednávání.

Rozrůstající se seznam prvotřídních referencí, jenž je výsledkem naší dlouhodobé a usilovné snahy o poskytování nejlepšího poradenství a tréninku v oblasti negociace na českém a slovenském trhu, dává záruku profesionálního přístupu a hmatatelných výsledků. Mnohé se změnilo od vydání první "učebnice" diplomatického vyjednávání v roce 1716 ("De la Maniere de Négocier avec les Souverains"; Francois de Callieres). Negociace, dříve výsostná doména tajemných diplomatů a mocných státníků, se na prahu nového milénia stala jednou z klíčových manažerských dovedností. Současná manažerská praxe nepřipouští intuitivní přístup k vyjednávání a jeho průběh neponechává náhodě. Dobří vyjednavači poskytují svým organizacím konkurenční výhodu nejen tím, že dosahují lepších dohod, a dokáží i lépe udržet a kultivovat vztahy s klíčovými zákazníky, dodavateli a důležitými partnery, ale i pozitivně ovlivňují vnitropodnikovou kulturu. Kvalita dohod a vztahů znamená mnohdy rozdíl mezi úspěchem a neúspěchem.

Manažeři, kteří rozvíjejí své negociační dovednosti, dosahují svých cílů častěji!

 

Metoda výuky:

Seminář je prakticky orientovaný a využívá interaktivní metody výuky. Je založen na praktických cvičeních a konkrétních případových studiích. Významnou součástí kurzu jsou simulace negociačních situací a modelování optimálního průběhu vyjednávání. Zkušenosti z těchto aktivit umožní správně reagovat v reálné situaci, pomohou při rychlé volbě odpovídající strategie a taktiky. Zařazeny jsou i negociační hry.

V průběhu kurzu bude promítnut kvalitní výukový film.

 

Témata semináře:

 • Kdy vyjednávat
 • Zdroje síly manažera-vyjednavače
 • Nejlepší alternativa k vyjednávané dohodě (BATNA)
 • Negociace jako proces
  • Strukturování negociačního procesu, jeho fáze
  • Plánování a využití jednotlivých fází negociačního procesu
 • Poziční vyjednávání v praxi manažera
  • Negociační prostor
  • Strategie pohybu v negociačním prostoru
  • Techniky efektivního přesvědčování a nástroje účinné argumentace
  • Taktiky pozičního vyjednávání
  • Negociační triky, jejich rozpoznání a účinná obrana
  • Negociační hra
 • Principiální vyjednávání v praxi manažera
  • Nárokování a tvorba hodnoty v negociačním procesu
  • 4 prvky negociační strategie Harvard Law School
  • Uplatnění 4 prvků v jednotlivých fázích negociačního procesu
  • Kontingentní dohody jako nástroj k dosažení situace win-win
 • Týmová jednání
 • Dynamika týmové negociace - Taktiky týmových jednání

 

Reference

Tréninky efektivního jednání a vyjednávání realizovala společnost Interquality ve vnitropodnikové formě např. pro:

A69-Architekti s.r.o.; ABB, s.r.o.; AHOLD Czech Republic, a.s.; AstraZeneca Czech Republic, s.r.o.; AutoCont CZ, a.s.; AutoCont On Line, a.s.; AT Computers, a.s.; Bristol-Myers Squibb, s.r.o.; Cadence Innovation, k.s.; CHG Trade, a.s.; Česká národní banka; Česká pojišťovna, a.s.; Česká spořitelna, a.s.; České aerolinie, a.s.; ČKDNové Energo, a.s.; Dalkia Česká republika, a.s.; DANONE, a.s.; Elatec GmbH, Mnichov, SRN; GCE Autogen, s.r.o.; General Bottlers CR,s.r.o.; GfK Praha, s.r.o.; HEWLETT-PACKARD,s.r.o.; Inter InformaticsGroup; IVAX Pharmaceuticals s.r.o.; Komerční banka, a.s.; LIKO-S, a.s.; Mediatel s.r.o.; Ministerstvo obrany ČR; Ministerstvo vnitra ČR; Ministerstvo zahraničních věcí ČR; NESS Czech, s.r.o.; Nestlé Česko s.r.o.; Opavia-LU, a.s.; Pfizer, s.r.o.; Philip Morris ČR, a.s.; Pivovary Staropramen, a.s.; PLUS-DISCOUNT, spol. s.r.o.; Preciosa, a.s.; Profinit, s.r.o.; Raiffeisenbank, a.s.; Sanofi-Aventis; SCA HYGIENE PRODUCTS, s.r.o.; STEM/MARK, a.s.; Stora Enso Timber Ždírec, s.r.o.; ŠKODA AUTO a.s.; Škoda Holding a.s.; T-Mobile Czech Republic, a.s.;T-Soft, s.r.o.; Telefónica O2 Czech Republic, a.s.; Tesco Stores CR, a.s.; Tatra banka, a.s., Bratislava; Úřad vlády ČR; Vodafone Czech Republic, a.s.; Zentiva, a.s.

   

Kurzy v Bratislavě pořádáme ve spolupráci s

AISLINN

 

prihlasit se

 

media

 

media

 

 Lektoři:
Minimalizovat
Zaregistrovat se | Přihlásit se