logo_interquality
| 21. listopadu 2019 |
  Hledat
 add Six Sigma
       add Kontakt
   add Home page English

 

 add Six Sigma
       add Kontakt
   add Home page English

 

Top

Top

VEŘEJNÉ KURZY>Základy vyjednávání v nákupu
lt rt
Termín a místo konání

Termín: 

 1. - 2. 10. 2019

Místo:

  

Termín: 

 1. - 2. 10. 2019

Místo:

  

lb rb
lt rt
Cena kurzu

Bankovní spojení:
číslo účtu 353011004/2700
 

variabilní symbol termín I.: 219008


Záloha/účastnický poplatek:
Praha cena 11 700 + DPH, celkem 14 157 Kč

Cena zahrnuje účast na kurzu, studijní materiály, obědy, kávu a občerstvení.

 

Bankovní spojení:
číslo účtu 353011004/2700
 

variabilní symbol termín I.: 219008


Záloha/účastnický poplatek:
Praha cena 11 700 + DPH, celkem 14 157 Kč

Cena zahrnuje účast na kurzu, studijní materiály, obědy, kávu a občerstvení.

 

lb rb
lt rt
Organizační sekretariát a informace

INTERQUALITY,
spol. s r.o.


Počernická 96,
108 00 Praha 10
tel: 296 411 494-5
E-mail: info@interquality.cz
IČO: 48113859
DIČ: CZ48113859

INTERQUALITY,
spol. s r.o.


Počernická 96,
108 00 Praha 10
tel: 296 411 494-5
E-mail: info@interquality.cz
IČO: 48113859
DIČ: CZ48113859

lb rb

prihlasit se

VYJEDNÁVÁNÍ V NÁKUPU

Funkce nákupu má v podnicích velmi důležité postavení. Vliv kvality nákupních procesů na  výsledky firmy je přímý a dobře měřitelný. Lidé v nákupu jsou vystaveni dvojímu tlaku: na jedné straně tlaku nadřízených na dosahování optimálních podmínek nákupu, na druhé straně argumentům velmi dobře trénovaných prodejců.

Naučíme Vás, jakou zvolit v daném konkrétním případě vyjednávací strategii, a současně získáte i soubor praktických technik a nástrojů, jež zvýší vaši jistotu a úspěšnost při vyjednávání s dodavateli.

 

Témata semináře:

 • Kdy vyjednávat v procesu nákupu
 • Matice pro volbu negociační strategie v nákupu
 • Nebezpečí, jež v sobě skrývá silná úvodní pozice pracovníka nákupu
 • Negociace jako proces
 • Negociační prostor
 • Tvrdé poziční vyjednávání v procesu nákupu
  • příprava
  • přístup a taktiky prodejců
  • taktiky nákupčích
 • Vyjednávání s monopolním dodavatelem (sole source supplier)
  • na co se zaměřit při přípravě
  • taktiky prodejců
  • postup a taktiky nákupčích
 • Principiální vyjednávání  - win-win v procesu nákupu
  • 4 prvky negociační strategie Harward Law School
  • na co se zaměřit při přípravě
  • uplatnění 4 prvků strategie v jednotlivých fázích negociačního procesu
 • Dynamika týmových vyjednávání

Kurz je prakticky orientovaný a využívá interaktivních metod výuky. Významnou součástí tréninku jsou cvičení s hraním rolí, simulace, modelování optimálního průběhu vyjednávání s prodávajícími. Zkušenosti z těchto aktivit umožní účastníkům správně reagovat v reálné situaci, pomohou při rychlé volbě odpovídajících nástrojů a technik.

Zařazována jsou i týmová cvičení, jež podporují vzájemnou výměnu zkušeností účastníků. Dostatek prostoru je ponechán pro diskusi a řešení reálných výzev, s nimiž se účastníci v praxi setkávají. Účastníci kurzu obdrží studijní příručku, kde je přehledně zpracována probíraná problematika včetně vybraných praktických návodů, případových studií a cvičení.

Další pomůckou jsou praktické kartičky s hlavními body vyjednávání (velikost vizitky) v pouzdru. Všichni účastníci získají také knihu Vladimíra Nálevky „Cesta k dohodě", která je laskavým, dobře informovaným, zkušeným a zábavným průvodcem procesem vyjednávání.

prihlasit se

prihlasit se

VYJEDNÁVÁNÍ V NÁKUPU

Funkce nákupu má v podnicích velmi důležité postavení. Vliv kvality nákupních procesů na  výsledky firmy je přímý a dobře měřitelný. Lidé v nákupu jsou vystaveni dvojímu tlaku: na jedné straně tlaku nadřízených na dosahování optimálních podmínek nákupu, na druhé straně argumentům velmi dobře trénovaných prodejců.

Naučíme Vás, jakou zvolit v daném konkrétním případě vyjednávací strategii, a současně získáte i soubor praktických technik a nástrojů, jež zvýší vaši jistotu a úspěšnost při vyjednávání s dodavateli.

 

Témata semináře:

 • Kdy vyjednávat v procesu nákupu
 • Matice pro volbu negociační strategie v nákupu
 • Nebezpečí, jež v sobě skrývá silná úvodní pozice pracovníka nákupu
 • Negociace jako proces
 • Negociační prostor
 • Tvrdé poziční vyjednávání v procesu nákupu
  • příprava
  • přístup a taktiky prodejců
  • taktiky nákupčích
 • Vyjednávání s monopolním dodavatelem (sole source supplier)
  • na co se zaměřit při přípravě
  • taktiky prodejců
  • postup a taktiky nákupčích
 • Principiální vyjednávání  - win-win v procesu nákupu
  • 4 prvky negociační strategie Harward Law School
  • na co se zaměřit při přípravě
  • uplatnění 4 prvků strategie v jednotlivých fázích negociačního procesu
 • Dynamika týmových vyjednávání

Kurz je prakticky orientovaný a využívá interaktivních metod výuky. Významnou součástí tréninku jsou cvičení s hraním rolí, simulace, modelování optimálního průběhu vyjednávání s prodávajícími. Zkušenosti z těchto aktivit umožní účastníkům správně reagovat v reálné situaci, pomohou při rychlé volbě odpovídajících nástrojů a technik.

Zařazována jsou i týmová cvičení, jež podporují vzájemnou výměnu zkušeností účastníků. Dostatek prostoru je ponechán pro diskusi a řešení reálných výzev, s nimiž se účastníci v praxi setkávají. Účastníci kurzu obdrží studijní příručku, kde je přehledně zpracována probíraná problematika včetně vybraných praktických návodů, případových studií a cvičení.

Další pomůckou jsou praktické kartičky s hlavními body vyjednávání (velikost vizitky) v pouzdru. Všichni účastníci získají také knihu Vladimíra Nálevky „Cesta k dohodě", která je laskavým, dobře informovaným, zkušeným a zábavným průvodcem procesem vyjednávání.

prihlasit se

media

 

media

 

Lektoři:
Zaregistrovat se | Přihlásit se