foto Miroslav Vymyslický

PhDr. Miroslav Vymyslický

Mirek více než 20 let pracoval jako vedoucí oddělení vyjednávání Útvaru rychlého nasazení Policie České republiky a zároveň řídil a koordinoval krizové vyjednávání v Policii České republiky.

Do jeho pracovní kompetence patřilo řešení situací se zadržováním rukojmí, únosy osob a vydírání v České republice i zahraničí. Lektorsky vedl a metodicky řídil vyjednavače v Policii ČR a koordinoval krizové vyjednávání v rámci Integrovaného záchranného systému.

Při své lektorské činnosti v komerčním sektoru se věnuje tématům spojeným s komunikací a vyjednáváním ve všech podobách. Především obchodnímu vyjednávání, komunikaci s médii a interpersonální komunikaci.

Semináře a výcvikové programy jsou zaměřené na problematiku obchodního vyjednávání v komerční praxi a komunikační dovednosti, které zlepšují kompetence posluchačů při dosahování dohod. Základem předávaných znalostí jsou praktické zkušenosti vyplývající z dlouholetého působení PhDr. Miroslava Vymyslického v oblasti vyjednávání a komunikace, podložené stovkami případů vyjednávání, se kterými se přímo setkal.

Opakovaně přednáší například v těchto organizacích a společnostech: Microsoft, s.r.o., innogy Česká republika a.s., ČEPS, Škoda auto a.s., Kooperativa pojišťovna, a.s., Kruk Česká a Slovenská republika, s.r.o., Pražská energetika, a.s., Ferrero Česká s.r.o., Securitas, FTVS.

Tento web používá cookies a žádá vaše osobní údaje, aby vám zpříjemnil prohlížení.