VEDENÍ LIDÍ

TRÉNINKY U VÁS VE FIRMĚ

Zpětná vazba s jistotou a elegancí (2 dny)

Efektivní zpětná vazba je právem považována za jeden ze základních nástrojů při řízení lidí. Na našem tréninku se naučíte profesionálně poskytovat pozitivní i rozvojovou zpětnou vazbu tak, aby žádoucím způsobem ovlivnila chování druhé strany, budete schopni zpětnou vazbu dávat podřízeným i nadřízeným a také s ní pracovat v týmech. Zároveň se naučíte, jak zpětnou vazbu přijímat (včetně situací, kdy je protějškem poskytnuta nesprávně nebo s ní nesouhlasíme) a jak z ní i za těchto okolností vytěžit maximum pro svoji práci. Rozvinete dovednost aktivního naslouchání jako nezbytného předpokladu ke správnému přijímání zpětné vazby. Koncepce tréninku zohledňuje nejnovější poznatky z oblasti neurověd a je postavena na moderních zásadách behaviorální psychologie.

Tento web používá cookies a žádá vaše osobní údaje, aby vám zpříjemnil prohlížení.