VEDENÍ LIDÍ

TRÉNINKY U VÁS VE FIRMĚ

Vedení lidí pro začínající manažery (2 dny)

Každý manažer někdy začínal. Někdo se vše učil sám a dělal spousty chyb. Jiný měl štěstí a mohl se na našem tréninku naučit základní manažerské dovednosti. Přechod na pozici, kdy musíte řídit nejen sám sebe, pracovní cíle, ale i své podřízené, bývá nejobtížnější situací v pracovním životě mnoha zaměstnanců. Umět vést ostatní, motivovat je a určovat směr jakým se budeme ubírat a přitom zůstat člověkem, jsou nesnadné úkoly. Účastníci kurzu si vyzkouší dovednosti v oblasti komunikace, motivace, plánování i rozvoje. Každý účastník kurzu je vybaven teoretickými znalostmi a vše si může i prakticky vyzkoušet.

 

Vedení lidí – základní manažerské situace (2 dny)

Každý pracovník, který řídí své kolegy, se dostává do několika základních situací. Měl by umět správně zadávat cíle. Každý cíl, by měl umět vyhodnotit tak, aby tím pomohl jak ostatním, tak firmě. Umět vyhodnotit cíle je dobré nejen na denní bázi, ale i při ročním hodnocení. S vyhodnocováním cílů souvisí motivace. Motivace je palivem, které je třeba lidem pravidelně doplňovat. Ne vše se vždy podaří, a proto je třeba zvládat i pokárání, které my nazýváme rozvojovým – nechceme přece nikoho zašlapat do země, ale pracovat na jeho rozvoji. Ti nejlepší manažeři zvládnou i takovou situaci, kdy oni sami udělají chybu, musejí ji přiznat a ještě udržet vysoké zapojení ostatních. Všechny tyto situace si účastníci tréninku budou moci vyzkoušet a procvičit.

 

Koučinkový přístup k vedení lidí (1 den)

Svět je plný koučů. Zároveň je na něm málo lidí, kteří umí používat koučinkový přístup při řízení týmů a vedení lidí. Účastníci kurzu se naučí, jak pomocí tohoto přístupu vést lidi nejen k plnění cílů, ale k vlastní samostatnosti. Ukážeme si, jak krok po kroku můžeme budovat sebejistotu lidí. Díky využívání této metodiky si manažeři umí uvolnit ruce pro skutečně důležité úkoly a nemusí se tolik věnovat mikromanagementu. Tento kurz může být samostatný nebo v kombinaci s některými jinými manažerskými dovednostmi.

 

Situační styly vedení (1 den)

Mnoho manažerů má svůj styl vedení, který mají rádi a umí ho dobře ovládat. Proč jim ale nefunguje na 100%? A proč dokonce u stejného člověka někdy funguje a jindy ne? Patrně proto, že lidé kolem nás jsou různí a navíc se nachází v měnících se situacích. Účastníci se naučí, jak pracovat s měnící se situací, která ovlivňuje to, jak jsme motivovaní a jaké máme dovednosti. Jednoduchá teorie, kterou je však třeba dobře zvládnout a zažít, abychom ji využili naplno. Tento kurz je obvykle kombinován s některými dalšími manažerskými dovednostmi.

 

Zpětná vazba s jistotou a elegancí (2 dny)

Efektivní zpětná vazba je právem považována za jeden ze základních nástrojů při řízení lidí. Na našem tréninku se naučíte profesionálně poskytovat pozitivní i rozvojovou zpětnou vazbu tak, aby žádoucím způsobem ovlivnila chování druhé strany, budete schopni zpětnou vazbu dávat podřízeným i nadřízeným a také s ní pracovat v týmech. Zároveň se naučíte, jak zpětnou vazbu přijímat (včetně situací, kdy je protějškem poskytnuta nesprávně nebo s ní nesouhlasíme) a jak z ní i za těchto okolností vytěžit maximum pro svoji práci. Rozvinete dovednost aktivního naslouchání jako nezbytného předpokladu ke správnému přijímání zpětné vazby. Koncepce tréninku zohledňuje nejnovější poznatky z oblasti neurověd a je postavena na moderních zásadách behaviorální psychologie.

 

Power to Lead (2 dny)

Zacházení s mocí je základem úspěchu nejen v roli lídra, ale i v běžném životě. Při jednání v rodině, ve škole nebo s kamarády. Jen člověk, který zachází se svými silami vědomě ve prospěch sebe i druhých, může naplňovat svůj potenciál beze zbytku. Zvlášť ve vedoucí roli, kdy je vliv našich slov a činů silnější, je důležité si svoji sílu uvědomovat a usměrňovat. Na našem kurzu si osvojíte postupy a techniky, jak být pro své kolegy a zaměstnavatele respektovanou autoritou. Seznámíte se s tím, co tvoří sféry osobního vlivu, tzv.“rank“, tj. privilegia, kterými každý z nás disponuje, a naučíte se rozpoznat, jak se sféry našeho vlivu mění v závislosti na situaci, kontextu nebo skupině, a co je příčinou jejich změn. Zmapujete si sféru osobního vlivu a naučíte se vnímat dopad vašeho konkrétního chování na ostatní.

Tento web používá cookies a žádá vaše osobní údaje, aby vám zpříjemnil prohlížení.