PRODEJNÍ DOVEDNOSTI

TRÉNINKY U VÁS VE FIRMĚ

Aktivní akvizice (1 den)

Naučíte se vyhledávat nové obchodní příležitosti. Získáte nástroje pro sjednání schůzky s potenciálním klientem. Razantně zvýšíte úspěšnost akvizičních telefonátů, naučíte se překonávat bariéru asertivních asistentek a asistentů. Lépe se popasujete s námitkami proti akviziční schůzce. Potenciálního klienta dokážete zaujmout na prvním setkání. Naučíte se pracovat s USP (Unique Selling Points) vaší společnosti.

Prodejní dovednosti (2 dny)

Naučíte se, jak být úspěšní ve všech fázích prodejního procesu. Profesionálně zvládnete přípravu. Budete umět efektivně řídit věcnou i vztahovou rovinu obchodního jednání. Získáte nástroje pro identifikaci potřeb (potenciálních) zákazníků. Posílíte svou dovednost efektivně argumentovat. Naučíte se přesvědčivě prezentovat výhody vašich produktů a služeb, využít a neutralizovat námitky, identifikovat nákupní signály a uzavřít obchod.

Profesionální KVK prodej (2 dny)

Tento efektivní, úderný trénink spojuje nástroje konzultativního, vztahového a kolaborativního prodeje. Konzultativní prodej je založen na diagnóze potřeb klienta a následné nabídce řešení, jež tyto potřeby uspokojí. Vztahový prodej zohledňuje fakt, že výsledky každé komunikační situace, tedy i obchodního jednání, ovlivní jak věcná, tak i vztahová rovina komunikace. Klíčovým faktorem úspěchu je schopnost navazovat a budovat vztahy s klienty. Kolaborativní prodej znamená pracovat s klientem jako tým, stále iniciativně přinášet nové nápady, které pomohou klientovi s rozvojem podnikání. Získáte účinné nástroje pro vytváření a maximalizaci obchodních příležitostí. Budete dobře vyzbrojeni pro boj s konkurencí.

Strategické myšlení – obchodník jako partner generálního ředitele/majitele klientské firmy (1 den)

Naučíte se připravit na jednání se skutečnými hráči. Naladíte se na nastavení mysli člověka, který řídí nebo vlastní firmu. Naučíte se dát rozhovoru strategický rámec. Připravíte si ty správné otázky, které zaujmou. Budeme trénovat, jak dosahovat symetrie v partnerské komunikaci. Prohloubíte dovednosti aktivního a empatického naslouchání. Získáte účinné nástroje pro přesvědčování decision-makerů.

Vyjednávání pro pracovníky prodeje (2 dny)

Trénink poskytuje obchodníkům účinné negociační nástroje pro pozitivní ovlivnění neuralgických bodů tvorby zisku a pozitivního cash flow v prodejním procesu, jako je jednání o ceně a sjednávání ostatních podmínek kontraktu, vyjednávání o změnách smlouvy bez poškození vztahu s klientem, event. jednání o uhrazení pohledávky. Na tomto kurzu se účastníci, dozví, kdy vyjednávat v prodejním procesu, naučí se, jak se připravit na důležitá obchodní vyjednávání, jaký postup dodržovat u jednacího stolu, jak bránit svou marži. Osvojí si základní strategie a taktiky obchodního vyjednávání. Jde o trénink plný simulací a cvičení, zaměřený na praktickou aplikaci negociačních dovedností, osvědčených nástrojů a účinných technik.

Pokročilé vyjednávání pro pracovníky prodeje (2 dny)

Kurz je určen pro zkušené prodejce, key account manažerky a manažery, případně vedoucí pracovníky z oblasti prodeje. Na jedné straně rozvíjí dovednost vyjednávání s obtížnými partnery, nákupčími, kteří jednají velmi tvrdě, „tlačí své partnery ke zdi“. Učí prodejce, jak mobilizovat v takových situacích síly, jak čelit taktikám nákupčích. Na druhé straně rozvíjí dovednost strategického kooperativního vyjednávání, kdy vyjednavači hodnotu nejen nárokují, ale i vytvářejí. Poskytuje prodejcům nástroje pro dosahování vzájemně výhodných dohod, jež kultivují a rozvíjejí vztahy mezi dodavateli a jejich zákazníky.

Přesvědčivá prodejní prezentace (2 dny)

Poté, co jsou zjištěny konkrétní potřeby potenciálního zákazníka, dochází většinou k prezentaci řešení, nabídky. Stejně tak ve výběrových řízeních. Zde mohou obchodníci ztratit cenné body, nebo naopak vzbudit zájem a zvědavost partnera a zvýšit šance na úspěch. Naučíte se prodejní prezentaci připravit, správně strukturovat, zaujmout publikum hned na začátku, zapojit do své prezentace emoce. Získáte moderní nástroje pro vizuální podporu silného sdělení. Osvojíte si techniky pro reakci na milé i nemilé dotazy klientů a pro překonávání námitek. Po absolvování tohoto tréninku, který kombinuje moderní teorii efektivní prezentace s okamžitým nácvikem před publikem, budou mít vaše obchodní prezentace ještě větší prodejní náboj a vy budete před publikem vystupovat sebevědomě a profesionálně.

Budování a rozvoj úspěšných obchodních týmů (2 dny)

Kurz je vhodný pro všechny vedoucí obchodních týmů. Vhodný je též pro pracovníky, kteří se na podobnou pozici teprve připravují nebo o ní přemýšlejí. Naučíte se, jak vybudovat úspěšný tým. Budeme se věnovat kompetencím, které by měl efektivní manažer týmu mít. Řízení týmu má stránku osobní i výsledkovou. Jak tyto oblasti skloubit, jak řídit výsledky, rozvíjet a motivovat členy týmu – to vše se na tréninku naučíte a vše si prakticky vyzkoušíte.

Business etiketa (1 den)

Osvojíte si nejdůležitější pravidla etikety. Bravurně zvládnete podání ruky, pozdrav, předávání vizitek. Naučíte se v praxi využívat a respektovat společenské přednosti. Získáte větší sebejistotu při představování sebe sama i svých partnerů. Seznámíte se se zásadami společenského oblečení podle pokynů na pozvánce a podle typu akce. Zvládnete etiketu stolování (pozvání obchodního partnera do restaurace, komunikace s personálem, gastronomická pravidla). Výrazně zlepšíte svou obratnost a zvýšíte svou sebejistotu při společenském styku.

Networking a small talk jako nástroj prodeje (1 den)

Hromadné profesní a společenské akce, jako jsou recepce, setkání obchodních komor, podnikatelských klubů atd. skýtají významný akviziční potenciál. Na tréninku získáte nástroje a praktické tipy pro jeho maximální vytěžení. Naučíte se, jak na hromadné akci oslovit neznámou osobu a představit se. Dokážete svého společníka či společnici zaujmout, poutavým způsobem vést nezávaznou společenskou konverzaci (small talk). Budete umět rozhovor taktně ukončit a vytvořit most k dalšímu kontaktu (setkání).

Tento web používá cookies a žádá vaše osobní údaje, aby vám zpříjemnil prohlížení.