ARGUMENTACE A VYJEDNÁVÁNÍ

ON-LINE ŠKOLENÍ

Argumentace a vyjednávání (1 den)

Preferujete online formu školení? Pak je pro Vás připraven unikátní interaktivní trénink. Design tréninku umožňuje využití mnohých metod, používaných při prezenčních interaktivních kurzech, a jejich efektivní uplatnění ve virtuálním prostředí. Budete moci pracovat ve dvojicích a ve virtuálních týmech, v reálném čase diskutovat s lektorem i mezi sebou navzájem, řešit případové studie. Koncept se velmi osvědčil. Ve vnitropodnikové podobě tento trénink pravidelně realizujeme pro jednu z největších výrobních společností v ČR.

Cílem interaktivního tréninku je seznámit se se zásadami a principy vyjednávání, posílit a rozvíjet kompetence v oblasti vyjednávání a argumentace, získat schopnost vytvářet a uzavírat hodnotné a udržitelné dohody.

 • Co je vyjednávání
 • Kdy vyjednávat
 • Síla vyjednávacích stran
 • Typy vyjednávání
 • Fáze vyjednávacího procesu
 • Výměna jako důležitý princip vyjednávání
 • Vyjednávací prostor
 • Jak překonávat patové situace ve vyjednávání
 • Techniky efektivního přesvědčování a nástroje účinné argumentace
 • Obrana proti manipulativním taktikám tvrdého pozičního vyjednávání
 • Strategie kooperativního vyjednávání (win-win)

ORGANIZACE KURZU

Trénink trvá od 9 do 17 hod a je rozdělen do 6 výukových bloků. Mezi jednotlivými bloky jsou zařazeny 10 minutové pauzy a také hodinová pauza na oběd.

Využíváme virtuální platformu ZOOM, která umožňuje adaptaci mnohých metod, používaných při prezenčních interaktivních kurzech, a jejich efektivní uplatnění ve virtuálním prostředí. Účastnice a účastníci tedy budou moci pracovat ve dvojicích a ve virtuálních týmech (využití tzv. Breakout Rooms), v reálném čase diskutovat s lektorem i mezi sebou navzájem, řešit případové studie, sledovat instruktážní prezentace a videa, atp.

Před kurzem obdrží účastníci pracovní sešit v elektronické podobě.

Maximální počet účastníků je 12.

OSTATNÍ ON-LINE ŠKOLENÍ

KONTAKTUJTE NÁS

V případě Vašeho zájmu o webináře, nás prosím kontaktujte.

Tento web používá cookies a žádá vaše osobní údaje, aby vám zpříjemnil prohlížení.