ARGUMENTACE A VYJEDNÁVÁNÍ

WEBINÁŘE

Argumentace a vyjednávání (1 den)

Cílem interaktivního webináře je seznámit se se zásadami a principy vyjednávání, posílit a rozvíjet kompetence v oblasti vyjednávání a argumentace, získat schopnost vytvářet a uzavírat hodnotné a udržitelné dohody.

 • Co je vyjednávání
 • Kdy vyjednávat
 • Síla vyjednávacích stran
 • Typy vyjednávání
 • Fáze vyjednávacího procesu
 • Výměna jako důležitý princip vyjednávání
 • Vyjednávací prostor
 • Jak překonávat patové situace ve vyjednávání
 • Techniky efektivního přesvědčování a nástroje účinné argumentace
 • Obrana proti manipulativním taktikám tvrdého pozičního vyjednávání
 • Strategie kooperativního vyjednávání (win-win)

ORGANIZACE WEBINÁŘE

Webinář trvá od 9 do 17 hod a je rozdělen do 6 výukových bloků. Mezi jednotlivými bloky jsou zařazeny 10 minutové pauzy a také hodinová pauza na oběd.

Využíváme virtuální platformu ZOOM, která umožňuje adaptaci mnohých metod, používaných při prezenčních interaktivních kurzech, a jejich efektivní uplatnění ve virtuálním prostředí. Účastnice a účastníci tedy budou moci pracovat ve dvojicích a ve virtuálních týmech (využití tzv. Breakout Rooms), v reálném čase diskutovat s lektorem i mezi sebou navzájem, sledovat instruktážní prezentace a videa, řešit případové studie atp.

Před každým modulem obdrží účastníci pracovní sešit v elektronické podobě.

Maximálné počet účastníků je 12.

OSTATNÍ WEBINÁŘE

KONTAKTUJTE NÁS

V případě Vašeho zájmu o webináře, nás prosím kontaktujte.