ZÁKLADY KOMUNIKACE A ASERTIVITY

ON-LINE ŠKOLENÍ

Základy komunikace a asertivity (1 den)

Preferujete online formu školení? Pak je pro Vás připraven unikátní interaktivní trénink. Design tréninku umožňuje využití mnohých metod, používaných při prezenčních interaktivních kurzech, a jejich efektivní uplatnění ve virtuálním prostředí. Budete moci pracovat ve dvojicích a ve virtuálních týmech, v reálném čase diskutovat s lektorem i mezi sebou navzájem, řešit případové studie. Koncept se velmi osvědčil. Ve vnitropodnikové podobě tento trénink pravidelně realizujeme pro jednu z největších výrobních společností v ČR.

Cílem interaktivního tréninku je posílit a rozvíjet komunikační dovednosti a schopnosti, seznámit se se zásadami a principy komunikace, používat aktivní naslouchání jako prevenci nedorozumění. Osvojit si přístup otevřené – asertivní komunikace.

  • Cíl komunikace a komunikační proces
  • Základní komunikační pravidla a jejich dopad do praxe
  • Komunikace a vnímání
  • Neverbální komunikace jako nositel vztahových signálů
  • Aktivní a empatické naslouchání
  • Nástroje řízení rozhovoru
  • Komunikační styly – agresivní, pasivní, manipulativní, asertivní
  • Zásady efektivního sdělení, přímé – asertivní jednání

ORGANIZACE KURZU

Trénink trvá od 9 do 17 hod a je rozdělen do 6 výukových bloků. Mezi jednotlivými bloky jsou zařazeny 10 minutové pauzy a také hodinová pauza na oběd.

Využíváme virtuální platformu ZOOM, která umožňuje adaptaci mnohých metod, používaných při prezenčních interaktivních kurzech, a jejich efektivní uplatnění ve virtuálním prostředí. Účastnice a účastníci tedy budou moci pracovat ve dvojicích a ve virtuálních týmech (využití tzv. Breakout Rooms), v reálném čase diskutovat s lektorem i mezi sebou navzájem, řešit případové studie, sledovat instruktážní prezentace a videa, atp.

Před kurzem obdrží účastníci pracovní sešit v elektronické podobě.

Maximální počet účastníků je 12.

OSTATNÍ ON-LINE ŠKOLENÍ

KONTAKTUJTE NÁS

V případě Vašeho zájmu o webináře, nás prosím kontaktujte.

Tento web používá cookies a žádá vaše osobní údaje, aby vám zpříjemnil prohlížení.