JEDNÁNÍ V OBTÍŽNÝCH SITUACÍCH

ON-LINE ŠKOLENÍ

Jednání v obtížných situacích (1 den)

Preferujete online formu školení? Pak je pro Vás připraven unikátní interaktivní trénink. Design tréninku umožňuje využití mnohých metod, používaných při prezenčních interaktivních kurzech, a jejich efektivní uplatnění ve virtuálním prostředí. Budete moci pracovat ve dvojicích a ve virtuálních týmech, v reálném čase diskutovat s lektorem i mezi sebou navzájem, řešit případové studie. Koncept se velmi osvědčil. Ve vnitropodnikové podobě tento trénink pravidelně realizujeme pro jednu z největších výrobních společností v ČR.

Cílem interaktivního tréninku je vytvořit si stabilní základ pro profesionální přístup k jednání v obtížných situacích, naučit se efektivně komunikovat, správně ovládat emoce a účelně je využívat. Získat dovednosti, jak se cíleně vyhýbat eskalacím a zvládat blokády při jednáních, jak nenásilně přimět nespolupracujícího partnera pro spolupráci.

  • Příprava na obtížné jednání
  • Konstruktivní vedení rozhovoru
  • Komunikační techniky pro vedení obtížných rozhovorů
  • Překonávání „vrstev odporu“ při prosazování změn
  • Jak se vyhnout „minovému poli“ argumentů
  • Jak při obtížném jednání zvládat vlastní emoce a pracovat s emocemi partnera
  • Sdělování špatných zpráv bez ohrožení vzájemného vztahu

ORGANIZACE KURZU

Trénink trvá od 9 do 17 hod a je rozdělen do 6 výukových bloků. Mezi jednotlivými bloky jsou zařazeny 10 minutové pauzy a také hodinová pauza na oběd.

Využíváme virtuální platformu ZOOM, která umožňuje adaptaci mnohých metod, používaných při prezenčních interaktivních kurzech, a jejich efektivní uplatnění ve virtuálním prostředí. Účastnice a účastníci tedy budou moci pracovat ve dvojicích a ve virtuálních týmech (využití tzv. Breakout Rooms), v reálném čase diskutovat s lektorem i mezi sebou navzájem, řešit případové studie, sledovat instruktážní prezentace a videa, atp.

Před kurzem obdrží účastníci pracovní sešit v elektronické podobě.

Maximální počet účastníků je 12.

OSTATNÍ ON-LINE ŠKOLENÍ

KONTAKTUJTE NÁS

V případě Vašeho zájmu o webináře, nás prosím kontaktujte.

Tento web používá cookies a žádá vaše osobní údaje, aby vám zpříjemnil prohlížení.