POSILOVNA PRO OBCHODNÍKY

ON-LINE ŠKOLENÍ

Posilovna pro obchodníky (3 x 2,5 hodiny)

Cílem webináře je motivovat účastníky k vysokému výkonu i po předešlých neúspěších a motivovat je k usilovnému vyhledávání nových obchodních příležitostí, zvýšit schopnost účastníků rychle se adaptovat na změny trhu a změny celkové situace (akceschopnost a flexibilitu), zesílit přesvědčivost a argumentační zdatnost účastníků, poskytnout jim negociační nástroje a techniky pro tvrdá „krizová“ vyjednávání.

Modul 1: Nezdolnost a houževnatost obchodníka v nových časech (2,5 hod.)

 • Jak vnímáme neúspěch
 • Praktické tipy světové odbornice na vytrvalost Angely Duckworth
 • Jak se motivovat k výkonu po dlouhé řadě neúspěchů
 • Vybrané nástroje metodiky GTD (Getting Things Done) pro obchodníky
 • Jak na zákaznické schůzky

Modul 2: Přesvědčování v nelehkých časech (2,5 hod.)

 • Rychlé repetitorium zásad efektivní obchodní argumentace
 • Jak přesvědčit váhavého zákazníka
 • Tvorba banky argumentů pro situaci, kdy zákazník zvažuje odklad nákupu
 • Jak proměnila nová doba obchodní vyjednávání

Modul 3: Tvrdé, krizové vyjednávání (2,5 hod.)

 • Co, když chtějí zákazníci řešit pouze cenu
 • Jaké zdroje vlastní vyjednávací síly můžeme mobilizovat
 • Jak vyjednávat se zákazníkem, který se cítí být silný v kramflecích
 • Jak reagovat na návrh nepřijatelných smluvních podmínek
 • Jak řešit patovou situaci

ORGANIZACE WEBINÁŘE

Využíváme virtuální platformu ZOOM. Rádi se však přizpůsobíme požadavkům zadavatelů. Platforma ZOOM umožňuje adaptaci mnohých metod, používaných při prezenčních interaktivních kurzech, a jejich efektivní uplatnění ve virtuálním prostředí. Účastnice a účastníci tedy budou moci pracovat ve dvojicích a ve virtuálních týmech (využití tzv. Breakout Rooms), v reálném čase diskutovat s lektorem i mezi sebou navzájem, sledovat instruktážní prezentace a videa, řešit případové studie atp.

Před každým modulem obdrží účastníci pracovní sešit v elektronické podobě.

OSTATNÍ ON-LINE ŠKOLENÍ

KONTAKTUJTE NÁS

V případě Vašeho zájmu o webináře, nás prosím kontaktujte.

Tento web používá cookies a žádá vaše osobní údaje, aby vám zpříjemnil prohlížení.