KOMUNIKACE

TRÉNINKY U VÁS VE FIRMĚ

Prevence a řešení konfliktů (1 den)

Řešení konfliktů je klíčovým tématem v každodenní praxi. Pracovníci z různých oblastí se často setkávají s konfliktními situacemi, kde je třeba najít efektivní řešení. Tento kurz nabízí praktické techniky a nástroje, které umožní účastníkům předcházet konfliktům a aktivně je řešit. Během kurzu se dozvědí, jak analyzovat situace, identifikovat klíčové body sporu a najít optimální řešení. Účastníci kurzu budou mít příležitost rozvíjet své dovednosti a přispět k efektivnímu řešení konfliktů ve své práci.

 

Mozek ve službách konstruktivní komunikace (2 dny)

Na unikátním tréninku, založeném na nejnovějších poznatcích neurověd, se naučíte, jak v komunikaci dosáhnout co největšího porozumění. Budete dobře ošetřovat vztahovou rovinu komunikace a primární sociální potřeby partnera a tím vytvářet prostor pro spolupráci. Budete připraveni jasně, stručně a srozumitelně komunikovat věcné záležitosti. Rozvinete své dovednosti aktivního a empatického naslouchání. Naučíte se také efektivně neutralizovat komunikační fauly partnera. Budete v komunikaci efektivně a s menším úsilím dosahovat svých cílů.

 

Asertivní dovednosti (2 dny)

Po absolvování tohoto kurzu se dokážete lépe prosadit, aniž by to bylo na úkor jiných. Dozvíte se, co je to asertivita a jak s ní pracovat. Také získáte větší sebejistotu při komunikaci s okolím. Velká část kurzu je věnována nácviku konkrétních asertivních technik, jako je např. asertivní „ne“, zvládání oprávněné i neoprávněné kritiky a agrese, prosazování oprávněných požadavků, asertivní obligace, poskytování zpětné vazby. Naučíte se zvládat manipulativní chování a snížíte úroveň stresu v obtížných komunikačních situacích.

 

Nenásilná komunikace v praxi (2 dny)

Díky tréninku, který čerpá mj. z myšlenek Marshalla B. Rosenberga, rozvinete schopnost empatie a aktivního naslouchání pro dosažení harmonie v komunikaci. Lépe porozumíte tomu, co se skrývá za slovy komunikačního partnera. Osvojíte si 4 složky nenásilné komunikace. Naučíte se, jak lépe porozumět sobě i druhým v emocionální rovině. Budete schopni lépe formulovat své potřeby a porozumět potřebám druhých. Včas odhalíte potenciální zdroje nedorozumění a konfliktu. I sdělování negativních informací bude pro vás jednodušší.

 

Vedení obtížných rozhovorů (2 dny)

Trénink, který vychází z konceptu Harvard Negotiation Project, vás připraví na obtížné rozhovory, které jsou nedílnou součástí pracovního i osobního života. Porozumíte skryté podstatě a komunikačním vzorcům, jež leží pod povrchem nepříjemných rozhovorů. Naučíte se obtížnou konverzaci správně zahájit. Udržíte si rovnováhu tváří v tvář útokům a obviněním druhé strany. Zvládnete své emoce a budete připraveni produktivně pracovat s emocemi partnera. Dokážete rozhovor překlopit z emoční roviny do roviny konstruktivního řešení problému.

 

Komunikace při složitých projektech (2 dny)

Na tréninku se naučíte pragmaticky zvládat komunikačně náročnější situace, které mohou vznikat v průběhu složitých projektů. Seznámíte se s tím, jak být zdravě asertivní a zároveň dokázat diplomaticky řešit dané situace. Osvojíte si, jak poznat ona slabá, problematická místa v projektu a nastavíte si kroky, které Vám pomohou k jejich eliminaci. Naučíte se zaměřit se na faktické řešení situace a získáte techniky pro diagnostiku problémů a stanovení nejlepšího možného řešení. Seznámíte se s technikami neuro-lingvistického programování, které Vám rozšíří úhel pohledu na danou komunikační situaci a komunikační partnery.

 

Komunikace v náročných situacích (2 dny)

Kurz je určen všem, kteří se při své práci již seznámili se základními zásadami toho, jak správně komunikovat s pracovním partnerem. Na tomto tréninku si osvojíte zásady vedení komunikace v náročných situacích s cílem uspokojit jak motivy protistrany, tak současně dosáhnout dohod a splnit své vlastní cíle. Seznámíte se s tím, jak správně využívat efektivní techniky a nástroje komunikace, jako je kladení otázek, naslouchání či správné rozpoznání neverbálních signálů komunikačního partnera. Posílíte svoji sebedůvěru při jednání s obtížnými typy lidí a prohloubíte svoji schopnost sebeřízení v těžkých situacích, naučíte se zvládat stres a řídit vlastní emoce. Rozvinete svou schopnost naslouchání, vnímání a empatie v náročných situacích.

 

Business etiketa (1 den)

Osvojíte si nejdůležitější pravidla etikety. Bravurně zvládnete podání ruky, pozdrav, předávání vizitek. Naučíte se v praxi využívat a respektovat společenské přednosti. Získáte větší sebejistotu při představování sebe sama i svých partnerů. Seznámíte se se zásadami společenského oblečení podle pokynů na pozvánce a podle typu akce. Zvládnete etiketu stolování (pozvání obchodního partnera do restaurace, komunikace s personálem, gastronomická pravidla). Výrazně zlepšíte svou obratnost a zvýšíte svou sebejistotu při společenském styku.

 

Networking a small talk (1 den)

Na tréninku získáte nástroje a praktické tipy pro maximální vytěžení hromadných společenských akcí. Naučíte se, jak na hromadné akci oslovit neznámou osobu a představit se. Dokážete svého společníka či společnici zaujmout, poutavým způsobem vést nezávaznou společenskou konverzaci (small talk). Budete umět rozhovor taktně ukončit a vytvořit most k dalšímu kontaktu (setkání).

Tento web používá cookies a žádá vaše osobní údaje, aby vám zpříjemnil prohlížení.