SELF-CARE A SEBEŘÍZENÍ

TRÉNINKY U VÁS VE FIRMĚ

Změna jako příležitost (2 dny)

Cílem programu je podpořit účastníky ve zvýšení flexibility k přijetí připravovaných a realizovaných změn nejen na úrovni společnosti nebo jejich oddělení, ale i v osobním životě. Vycházíme z předpokladu, že přijetí změny je proces, který může být doprovázený neochotou, negativními očekáváními či obavami z nejasné budoucnosti. Facilitace procesu přijímání změny pobíhá v několika fázích. Navrhovaný program umožní účastníkům jednotlivými fázemi projít na teoretické úrovni i na úrovni vlastních prožitků.

Mentální trénink (2 dny)

V dnešních rychle se měnících podmínkách je rozhodující schopnost umět se připravit na stále rostoucí pracovní nároky a úkoly, naučit se aktivizovat své vnitřní zdroje. Je důležité osvojit si vhodné mentální techniky, které umožňují těmto stresovým situacím čelit, neztratit nad nimi kontrolu a podpořit tak svoji vnitřní rovnováhu. Na kurzu „Mentální trénink“ se seznámíte s možnostmi, jak snížit frustraci a strach plynoucí z nových a nečekaných situací, naučíte se vědomě vstupovat do tzv.“zóny učení“ a přispět tím k podpoře pracovního výkonu. Naučíte se efektivněji zvládat změny a zaskočení, vědomě pracovat na rozšiřování tzv.“zóny komfortu“. Seznámíte se s tím, co je mentální vizualizace a naučíte se ji využívat vědomě a v souladu s pozitivním záměrem (tzv.ideomotorický trénink). Osvojíte si techniky relaxace, která je důležitým nástrojem prevence duševního zdraví. Naučíte se pracovat se svojí vnitřní energií, psychickým nastavením a náladou. Získáte důležité nástroje, které pomohou ke zmírnění pracovního vypětí a tlaku.

Efektivní řešení problémů (1 den)

V procesu řešení konkrétního problému dochází ke kritickým momentům, kdy je nutné dokázat se rychle a efektivně vypořádat s obtížnou situací, umět odrazit její nápor a tzv. „ji rozseknout“. Seznámíte se s častými „pastmi“, které nás směřují k tomu, že situace či problém gradují. Získáte nástroj kontroly, který vám umožní zastavit se a začít jednat podle toho, co je vaším hlavním cílem. Osvojíte si techniku koncentrace, která vám pomůže zůstat v klidu a jednat rozvážně i v náročných a obávaných situacích, které vás dříve mohly paralyzovat či vyprovokovat k obrannému chování (útok, útěk). Osvojíte si vybrané analytické i kreativní techniky pro řešení problému, jako je brainstorming, brainpool, analogie a naučíte se používat myšlenkové mapy.

Integrální Time Management (1 den)

Výjimečnost tohoto konceptu je dána unikátním spojením osvědčeného přístupu Stephena Coveyho, GTD metod (Getting Things Done) Davida Allena, metod TOC (Theory of Constraints – teorie omezení) Eli Goldratta a nejnovějších poznatků o mozku. Na kurzu se naučíte, jak lépe pracovat s prioritami, optimalizujete organizaci svých aktivit. Naučíte se využívat poznatků neurofyziologie k lepšímu sebeřízení. Získáte praktické nástroje pro boj s prokrastinací. Ušetříte čas (konkrétně minimálně 1 hodinu týdně, 4 hodiny měsíčně, 2 plné dny v roce).

 

Tento web používá cookies a žádá vaše osobní údaje, aby vám zpříjemnil prohlížení.