SIX SIGMA GREEN BELT

TRÉNINKY U VÁS VE FIRMĚ

Kdo je to Green Belt?

Green Belt je motorem iniciativy Six Sigma, je členem projektového týmu. Musí ovládat základní nástroje sběru dat a analýzy procesů. Musí být dobrým týmovým hráčem a zároveň dobře rozumět logice DMAIC.

Školení Interquality Green Belt

Veřejný kurz Green Belt v rozsahu 9 dnů je pořádán 1 – 2x za rok. Pro zvýšení přínosů kurzu a dle zájmu účastníků jsou do programu zařazeny některé nástroje Lean. Více informací o termínech a obsahu se dozvíte v sekci veřejné kurzy.

Vnitropodnikový kurz Six Sigma Green Belt připravuje Interquality pro své klienty na míru jejich vzdělávacím potřebám obvykle v rozsahu 7 až 13 dní.
Kurzy jsou zpravidla uspořádány ve třech výukových modulech s odstupem tří až čtyřech týdnů.
Každý z účastníků pracuje v průběhu kurzu na vlastním projektu, jehož smyslem je prokázat využití nabytých dovedností v praxi. Při výběru zadání pro váš projekt můžete využít náš Project Selector  sixsigma-projectselector

Certifikát Green Belt

Certifikace poskytuje společnostem záruku, že účastník nejen zvládl metodologii a základní nástroje, ale je také schopen využívat těchto nástrojů pro úspěšnou práci na projektech zlepšování procesů.

Podmínky získání certifikátu Green Belt

  • Minimálně 80% účast na školení
  • Složení závěrečné zkoušky
  • Obhájení jednoho projektu Six Sigma
Tento web používá cookies a žádá vaše osobní údaje, aby vám zpříjemnil prohlížení.