ÚČINNÁ SPOLUPRÁCE

ON-LINE ŠKOLENÍ

Účinná spolupráce (1 den)

Preferujete online formu školení? Pak je pro Vás připraven unikátní interaktivní trénink. Design tréninku umožňuje využití mnohých metod, používaných při prezenčních interaktivních kurzech, a jejich efektivní uplatnění ve virtuálním prostředí. Budete moci pracovat ve dvojicích a ve virtuálních týmech, v reálném čase diskutovat s lektorem i mezi sebou navzájem, řešit případové studie. Koncept se velmi osvědčil. Ve vnitropodnikové podobě tento trénink pravidelně realizujeme pro jednu z největších výrobních společností v ČR.

Cílem interaktivního tréninku je porozumět problematice efektivní a účinné spolupráce, posílit schopnosti a dovednosti pro efektivní kooperaci v rámci týmu, získat konkrétní poznatky z oblasti týmových rolí.

  • Skupinová dynamika a její reflexe
  • Spolupráce versus soutěž – konstruktivní a destruktivní postupy
  • Cíle a normy v týmu
  • Řízení komunikačních procesů v týmu
  • Poskytování a přijímání zpětné vazby v týmu
  • Řízení rozhodovacích procesů v týmu
  • Týmové role – vysvětlení, silné a slabé stránky, jak spolupracovat s jednotlivými typy, pochopení vlastního fungování v týmu
  • Prevence a řešení konfliktu v týmu
  • Spolupráce založená na hodnotách, společném cíli, procesech, vztazích

ORGANIZACE KURZU

Trénink trvá od 9 do 17 hod a je rozdělen do 6 výukových bloků. Mezi jednotlivými bloky jsou zařazeny 10 minutové pauzy a také hodinová pauza na oběd.

Využíváme virtuální platformu ZOOM, která umožňuje adaptaci mnohých metod, používaných při prezenčních interaktivních kurzech, a jejich efektivní uplatnění ve virtuálním prostředí. Účastnice a účastníci tedy budou moci pracovat ve dvojicích a ve virtuálních týmech (využití tzv. Breakout Rooms), v reálném čase diskutovat s lektorem i mezi sebou navzájem, řešit případové studie, sledovat instruktážní prezentace a videa, atp.

Před kurzem obdrží účastníci pracovní sešit v elektronické podobě.

Maximální počet účastníků je 12.

OSTATNÍ ON-LINE ŠKOLENÍ

KONTAKTUJTE NÁS

V případě Vašeho zájmu o webináře, nás prosím kontaktujte.

Tento web používá cookies a žádá vaše osobní údaje, aby vám zpříjemnil prohlížení.