PREZENTAČNÍ A LEKTORSKÉ DOVEDNOSTI

TRÉNINKY U VÁS VE FIRMĚ

Příprava a realizace efektivní prezentace (2 dny)

Na tomto tréninku získáte dovednosti potřebné pro přípravu a realizaci profesionálních, přesvědčivých prezentací. Naučíte se lépe „prodat“ sebe sama i své nápady a návrhy. Naučíte se motivovat a inspirovat publikum. Získáte větší sebejistotu a praktické tipy pro boj s trémou. Z posluchačů a jejich otázek uděláte své spojence. Ovládnete prezentační techniku. Společně vypilujeme vaše vystoupení – od nástupu na scénu až po velkolepý závěr.

 

Jak vysvětlit složitou věc (1 den)

 

Train the Trainer (2 dny)

Na tomto tréninku vám pomůžeme profesionálně zvládnout čtyři lektorské role (partner, facilitátor učebního děje, prezentátor a organizátor). Naučíte se profesionálně připravit a vést školení, řídit dynamiku trénované skupiny. Velkou část věnujeme různým metodám vzdělávání a jejich nácviku (jak pracovat se skupinovými aktivitami, jak profesionálně prezentovat danou látku, jak připravit a realizovat cvičení s hraním rolí, jak řídit workshop). Na tréninku se také dozvíte, jak pracovat s nestandardními účastníky školení.

 

Train the Expert (2 dny)

Trénink poskytuje sadu praktických nástrojů a technik pro efektivní předávání expertního know-how v organizaci. Usnadňuje odborníkům cílený transfer know-how a jeho udržitelnost, podporuje kulturu učící se organizace. Seznámíte se s různými formami transferu know-how, ujasníte si vlastní možnosti předávání odborných znalostí a zkušeností. Naučíte se připravit a poutavě přednést odbornou přednášku. Získáte praktické nástroje pro zaškolení nových kolegů, osvojíte si metody on-the-job trainingu. Posílíte své poradenské kompetence.

Tato webová stránka používá soubory cookie pro zlepšení uživatelského komfortu.