PREZENTAČNÍ A LEKTORSKÉ DOVEDNOSTI

TRÉNINKY U VÁS VE FIRMĚ

Příprava a realizace efektivní prezentace (2 dny)

Na tomto tréninku získáte dovednosti potřebné pro přípravu a realizaci profesionálních, přesvědčivých prezentací. Naučíte se lépe „prodat“ sebe sama i své nápady a návrhy. Naučíte se motivovat a inspirovat publikum. Získáte větší sebejistotu a praktické tipy pro boj s trémou. Z posluchačů a jejich otázek uděláte své spojence. Ovládnete prezentační techniku. Společně vypilujeme vaše vystoupení – od nástupu na scénu až po velkolepý závěr.

 

Train the Trainer (2 dny)

Na tomto tréninku vám pomůžeme profesionálně zvládnout čtyři lektorské role (partner, facilitátor učebního děje, prezentátor a organizátor). Naučíte se profesionálně připravit a vést školení, řídit dynamiku trénované skupiny. Velkou část věnujeme různým metodám vzdělávání a jejich nácviku (jak pracovat se skupinovými aktivitami, jak profesionálně prezentovat danou látku, jak připravit a realizovat cvičení s hraním rolí, jak řídit workshop). Na tréninku se také dozvíte, jak pracovat s nestandardními účastníky školení.

 

Train the Expert (2 dny)

Trénink poskytuje sadu praktických nástrojů a technik pro efektivní předávání expertního know-how v organizaci. Usnadňuje odborníkům cílený transfer know-how a jeho udržitelnost, podporuje kulturu učící se organizace. Seznámíte se s různými formami transferu know-how, ujasníte si vlastní možnosti předávání odborných znalostí a zkušeností. Naučíte se připravit a poutavě přednést odbornou přednášku. Získáte praktické nástroje pro zaškolení nových kolegů, osvojíte si metody on-the-job trainingu. Posílíte své poradenské kompetence.