SIX SIGMA BLACK BELT

TRÉNINKY U VÁS VE FIRMĚ

Kdo je to Black Belt?

Lidé s kvalifikací Black Belt vedou projektové týmy. Základní i pokročilé nástroje sběru dat i analýzy procesů musí proto ovládat rutinně, stejně tak jako specializovaný software. Jejich umění vést tým musí být kromě praxe podloženo i základními teoretickými poznatky a neobejdou se bez základní znalosti plánování a řízení projektů.

Školení Interquality Black Belt

Veřejný kurz Six Sigma Black Belt trvá 18 výukových dnů. Více informací o vypsaných termínech a podrobném obsahu se dozvíte v sekci veřejné kurzy. Pokud termín není vypsán, získejte informace na info@interquality.cz.

Vnitropodnikový kurz Six Sigma Black Belt připravuje Interquality pro své klienty na míru jejich vzdělávacím potřebám v minimálním rozsahu 18 dní. Obsahová náplň kurzu i jeho náročnost jsou v souladu s celosvětově uznávanými požadavky ASQ (www.asq.org).
Kurzy jsou zpravidla uspořádány ve čtyřech výukových modulech s odstupem tří až pěti týdnů. Při výběru zadání pro váš projekt můžete využít náš Project Selector  sixsigma-projectselector

Certifikát Black Belt

Úspěšné absolvování kurzu Black Belt je odrazovým můstkem na pozici vrcholového manažera. Certifikace poskytuje společnostem jistotu, že účastník zvládl náročný program a svou schopností prakticky řídit projekty Six Sigma je zárukou účinného využívání této iniciativy pro dosahování cílů společnosti.

Podmínky získání certifikátu Black Belt

  • Minimálně 80% účast na školení
  • Složení závěrečné zkoušky
  • Obhájení projektu Six Sigma
Tento web používá cookies a žádá vaše osobní údaje, aby vám zpříjemnil prohlížení.